Historie NVKC

Korte historie

Het was dr. E.C. Noyons, toen verbonden aan het laboratorium voor fysiologische chemie van prof. B.C.P. Jansen in Amsterdam, die in 1947 het initiatief nam tot oprichting van een vereniging voor chemici die ”zich speciaal toeleggen op de clinische chemie”.

Met name in Amsterdam was in die tijd een groot aantal chemici verbonden aan de academische ziekenhuizen en andere instellingen van beide universiteiten. Noyons vond medestanders in drs. H. Neumann en dr. Th. Strengers jr.

Op 17 mei 1947 vond een oriënterende bijeenkomst plaats en op 20 september van dat jaar werd de “Vereniging voor Klinisch Chemici en Chemisch Klinici” – afgesproken werd dat ook “niet-chemici, speciaal chemische klinici” lid moesten kunnen worden – formeel opgericht. De jonge vereniging kende een voorspoedige groei en werd al snel ook internationaal gewaardeerd. Die waardering leidde er toe dat de vereniging – inmiddels herdoopt in Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie – de organisatie werd toevertrouwd van het eerste International Congress of Clinical Chemistry, in september 1954 in het Tropen Instituut te Amsterdam gehouden. Niet vreemd: de NVKC was nauw betrokken geweest bij de oprichting in 1952 in Parijs van de International Federation of Clinical Chemistry.

In eigen land werd veel werk gemaakt van de opleiding van klinisch chemici. Een aantal vooraanstaande opleidingslaboratoria werd geselecteerd, een visitatiecommissie ingesteld en opleidingseisen geformuleerd. Tot de eisen behoorden een stage van enige jaren in een opleidingslaboratoria, het schrijven van een tweetal publicaties en - later - het succesvol afleggen van enige examens. Een registratiecommissie beoordeelde de aanstaande klinisch chemicus en schreef deze bij gebleken geschiktheid in het Register van Erkend Klinisch Chemici in. De eerste klinisch chemici werden in maart 1950 ingeschreven. De snelle, spectaculaire!, ontwikkeling van de klinische chemie maakte een voortdurende aanpassing en bijstelling van de registereisen noodzakelijk'.

In 1987 werd de NVKC voor de tweede maal gastheer van een IFCC International Congress; ditmaal in het congrescentrum in Den Haag. In 2007 organiseerde de NVKC het IFCC-EFLM Euromedlab Congres in de RAI te Amsterdam.

In 2002 heeft de vereniging opnieuw een naamsverandering ondergaan. De aanduiding NVKC bleef weliswaar behouden maar staat nu voor Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.

Lit: Heeren JJ, Van Dam DA, De Kloet K, Bartels PCM; Klinische Chemie in Nederland. NVKC, Utrecht 1997.

Collectie

De Historische Commissie verzamelt oude instrumenten en boeken in de Historische Collectie.

60-jarig bestaan NVKC (2007)

Kantoor

Precies op de plek waar zich nu het huidige NVKC-kantoor bevindt, stond vroeger het Laboratorium voor Kristalchemie (hieronder, gebouw links). Het pand is in 1973 afgebroken. Wandel naar beneden voor een meer recente situatie.

Foto: B.P. van Eijck, 1968

Januari 2006, het NVKC-kantoor zit op de eerste verdieping, achter de derde boom vanaf links. Over enkele jaren zal er weer water door de Catharijnesingel stromen.

Foto: C. Ruiter