Magazine Laboratoriumgeneeskunde

Laboratoriumgeneeskunde is het verenigingstijdschrift van de NVKC. Dit vakblad gaat in op actuele ontwikkelingen binnen de medische laboratoriumdiagnostiek en de klinische chemie. Het biedt een platform voor informatie-uitwisseling en meningsvorming over wetenschap en innovatie, opleiding, kwaliteit, beroep en bedrijf. De doelgroep zijn klinisch chemici en specialisten laboratoriumgeneeskunde.

Het tijdschrift verschijnt vijf keer per jaar online en twee keer per jaar ook in print, waaronder een themanummer over het Voorjaarscongres van de NVKC. De oplage bedraagt 900 exemplaren.