De klinisch chemicus

De klinisch chemicus is verantwoordelijk voor het bloed en ander lichaamsvocht vanaf het moment dat dat wordt afgenomen bij de patiënt, totdat de arts de uitslag van het onderzoek heeft. Hij of zij adviseert de arts dan ook over de diagnostiek, eventuele vervolgonderzoeken en de behandeling. De klinisch chemicus geeft daarnaast leiding aan het klinisch chemisch lab, is daar verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en doet wetenschappelijk onderzoek.

Naast de klinisch chemicus werken er op een klinisch chemisch laboratorium nog veel meer mensen. De bloedafnamemedewerkers nemen bloed af bij mensen die langskomen voor een afname of die in het ziekenhuis liggen. Op het laboratorium werken verder klinisch chemisch analisten die de analyses uitvoeren, ICT-medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, secretariële medewerkers, managers en wetenschappelijk medewerkers.

Een klinisch chemicus aan het woord

”Ik vind ons vak zo gaaf omdat het een inhoudelijk, dynamisch vak is waarin je met je expertise op de kruising van het analytische, fysiologische en klinische domein een onmisbare spil bent in de ziekenhuisorganisatie. Door een brug te slaan tussen het laboratorium en de kliniek draag je als klinisch chemicus bij aan kwalitatieve patiëntenzorg. Tijdens de opleiding tot klinisch chemicus maak je je deze vaardigheden in een uitdagend tempo eigen, wat maakt dat je aan het einde van de rit een breed opgeleide specialist bent die aan de slag kan in, wat mij betreft, een van de mooiste vakken van de medische wereld!”