Over de NVKC

De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch chemici. De vereniging werd opgericht in 1947 en is daarmee ’s werelds oudste wetenschappelijke beroepsvereniging op het gebied van de klinische chemie. De leden zijn geregistreerde klinisch chemici, zij die in opleiding zijn tot klinisch chemicus en onderzoekers werkzaam in de medische diagnostiek.

De NVKC vertegenwoordigt het medisch vakgebied klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde in de volle breedte, alsmede de specialisten die daarin werken. Daarnaast behartigt de NVKC de beroepsbelangen die de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen om kwalitatief hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek te bieden. De NVKC is de gesprekspartner richting overheid, aanvragers, verzekeraars en patiëntenverenigingen wat betreft alle aspecten van het domein klinische chemie en de professionaliteit van de leden.

Binnen de vereniging zijn commissies en werkgroepen actief binnen vijf clusters:

  • Beroep & Bedrijf
  • Data & Informatiebeleid
  • Kwaliteit
  • Opleiding
  • Wetenschap & Innovatie

De NVKC is aangesloten bij de European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) en de wereldwijde International Federation for Clinical Chemistry (IFCC). In Nederland maakt de NVKC deel uit van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Motto & missie

De NVKC wil voorop lopen in veilige en verantwoorde laboratoriumdiagnostiek voor u!

Onze visie

In de komende jaren moeten we onszelf opnieuw uitvinden. De focus ligt daarbij meer op ‘anders’ en ‘met anderen’.

Lid worden?

Meer informatie over lidmaatschap van de NVKC en de tarieven.

Kwaliteitswinst is vooral buiten het lab te behalen

We kunnen nu al spreken van een gerechtvaardigd vertrouwen in onze kwaliteit. Er is veel werk verzet door velen om te komen waar we vandaag staan: het leveren van hoogwaardige diagnostiek op efficiënte wijze.

Meer over onze visie