E.C. Noyons stichting


De E.C. Noyons stichting, vernoemd naar de oprichter van de NVKC, heeft tot doel het bevorderen van de beoefening van de klinische chemie door:

  • de wetenschap van de klinische chemie
  • de toepassing van die wetenschap
  • de wetenschappelijke vorming van klinisch chemici
  • het ondersteunen van klinisch chemisch farmaceutisch onderzoek
  • alsmede het bevorderen van de uniformering van resultaten van laboratoriumonderzoek


Het bestuur van de E.C. Noyons Stichting heeft recentelijk het volgende besloten:

  • Waar nodig ondersteunt de stichting ordinariaten in de klinische chemie aan Nederlandse universiteiten.
  • De stichting ondersteunt de tijdens de voorjaarsledenvergaderingen te houden Noyonslezing.
  • De stichting ondersteunt NVKC-leden die in het buitenland een stageperiode willen doorbrengen. Nadrukkelijk dient er sprake te zijn van een stage en niet van een studiereis of congresbezoek.
  • De stichting ondersteunt jaarlijks 2 à 3 pilot onderzoeken op het gebied van de klinische chemie met een stipendium voor € 10.000 à € 15.000. Bedoeling is hier katalyserend op te treden voor het uitvoeren van grotere projecten en het verwerven van financiering hiervoor. Voorstellen voor pilotonderzoeken dienen jaarlijks voor 15 februari te worden ingediend. Tijdens het voorjaarscongres maakt het stichtingsbestuur haar keuze bekend.
  • De stichting zorgt voor de financiering van de tweejaarlijks uit te reiken Jonge onderzoekerprijs.

 

Ontvangers stipendia

Stipendia 2018

Stipendia 2017

Stipendia 2016

Stipendia 2015

Stipendia 2014

Stipendia 2012

Stipendia 2011

Stipendia 2010

Stipendia 2008