THEMA

Duiding

Wij zijn actief in gesprek met aanvragers en patiënten over uitslagen: het getal en de interpretatie. We geven sturing aan zorgprocessen door mee te denken over wat slim is om te doen. Het publiek informeren we over diagnostiek in de rol van ‘trusted advisor’.

Duiding

(Vervolg)vragen worden beantwoord zonder ze te stellen

Klinisch chemici zijn met hun expertise goed in te staat optimaal gebruik te maken van diagnostiekmogelijkheden op de juiste plek, het juiste moment en bij de juiste patiënt. Of deze patiënt zich nou in de nulde, eerste, tweede of derde lijn bevindt.

Met testresultaten geven klinisch chemici antwoorden op de eerste vragen die niet alleen de aanvragers maar ook de patiënten hebben. Deze vragen hebben vooral betrekking op de diagnose, de (uitsluiting van een) aandoening, het bepalen van de juiste behandeling en monitoring van de behandeling, maar kunnen over gezondheid en preventie gaan. De combinatie van verschillende getallen afkomstig uit meerdere testen en soms ook met aanvullende gegevens, geeft bovendien ook de mogelijke antwoorden op de vervolgvragen. Die hoeven soms niet eens gesteld te worden, omdat de klinisch chemicus die combinatie van de data kan duiden. Met de juiste duiding kan onnodige zorg voorkomen worden en passende zorg direct worden ingezet. Een patiënt kán hierdoor minder lang ziek zijn. Dit scheelt kosten in de gehele zorgketen.

De NVKC werkt samen met andere wetenschappelijke verenigingen op het gebied van diagnostiek om gezamenlijk nog een stap verder te zetten als het gaat om duiding van alle gegevens die er zijn. Door beter gebruik te maken van alle (meet)gegevens van alle patiënten, kan een nog beter advies of gepast antwoord gegeven worden op de diagnostische vraag. De NVKC stimuleert dit onder de leden en helpt dit door goede voorbeelden te delen.