Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • NVKC voorzitter Marc Elisen in tv-programma EditieNL over thuistesten

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Biotine-interferentie: veiligheidsinformatie opgenomen bij medicijnen

  Omdat biotine klinisch chemische analyses kan beïnvloeden heeft de European Medicines Agency besloten om de interferentie van biotine bij de productkenmerken en in de bijsluiter van geneesmiddelen op te nemen. Dit bij geneesmiddelen die voor oraal gebruik (≥150 microgram biotine per doseereenheid) en bij geneesmiddelen die voor parenteraal gebruik( ≥60 microgram biotine per doseereenheid) bevatten. Dit is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen overgenomen en als volgt geformuleerd:

  Samenvatting van de productkenmerken

  4.4. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

  Interferentie met klinische laboratoriumtests

  Biotine kan interfereren met laboratoriumtests op basis van een biotine/streptavidine-interactie die kan leiden tot onjuist lagere of onjuist hogere testresultaten, afhankelijk van de test. Het interferentierisico is hoger bij kinderen en patiënten met een nierfunctiestoornis en neemt toe bij hogere doses. Bij de interpretatie van laboratoriumtests moet rekening worden gehouden met een mogelijke biotine-interferentie, in het bijzonder wanneer een gebrek aan samenhang met de klinische symptomen wordt waargenomen (bijv. resultaten van schildkliertests die de ziekte van Graves nabootsen bij asymptomatische patiënten die biotine gebruiken of vals negatieve troponinetestresultaten laten zien bij patiënten met een hartinfarct die biotine gebruiken). In die gevallen waarin interferentie wordt vermoed, moeten zo mogelijk alternatieve tests worden gebruikt die niet gevoelig zijn voor biotine- interferentie. Het laboratoriumpersoneel moet worden geraadpleegd wanneer om laboratoriumtests wordt gevraagd voor patiënten die biotine gebruiken.

   

  Bijsluiter

  2.Wanneer mag u X niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  [Productnaam] bevat <hoeveelheid> biotine per <doseereenheid>. Als er een laboratoriumtest wordt gedaan, dan dient u aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden dat u [Productnaam] gebruikt of onlangs heeft gebruikt, aangezien biotine van invloed kan zijn op de resultaten van de test. Afhankelijk van de test kunnen door biotine de resultaten te hoog of te laag zijn. Uw arts kan u vragen om met [Productnaam] te stoppen voordat de laboratoriumtests worden verricht. U dient zich er ook van bewust te zijn dat andere producten die u gebruikt, zoals multivitamines of supplementen voor haar, huid en nagels, ook biotine kunnen bevatten en de resultaten van laboratoriumtests kunnen beïnvloeden. Als u deze producten gebruikt, dan wordt u verzocht dit aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden.

  Voor laboratoriumprofessionals is het daarom van belang dat zij op de hoogte zijn van de invloed van biotine op de analyse. Aanvullende informatie is te vinden via de WIWA (Wat Interfereert Waar) Database, zie https://www.nvkc.nl/professional/wat-interfereert-waar?zoek=biotine&btnZoek=Zoeken

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Aanmoedigingsprijs patientveiligheid voor Arjan Albersen

  ïAfgelopen 19 september won laboratoriumspecialist Arjan Albersen (LUMC) met zijn team de aanmoedigingsprijs voor het beste onderzoek tijdens het symposium “Incidenten in de zorg: leggen we de vinger op de zere plek?” in het Amsterdam UMC. Het onderzoek betreft een grondige analyse van de risico’s op patiëntverwisseling in de bloedtransfusieketen. Het symposium werd georganiseerd door VMSzorg, een intiatief van NVZ en NFU dat tot doel heeft het verder bevorderen van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Paul Franck ontvangt de SKML Gouden Standaard

  Dinsdag 4 juli jl. heeft SKML voorzitter prof. dr. Fred Sweep op het 2 jaarlijkse SKML congres aan een totaal verraste dr. Paul Franck de SKML Gouden standaard uitgereikt.

  Deze prijs is in 2006 door het SKML bestuur ingesteld om hen te eren die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de kwaliteit van de medische laboratoriumdiagnostiek en het bewaken daarvan door middel van externe kwaliteitsbewaking in het bijzonder.

  Lees meer op de website van SKML of in de laudatio PaulFrank2019 SKML_laudatio.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • EFLM Abbott Award voor Maurits de Rotte

  Tijdens Euromedlab Barcelona is de 5th EFLM Award for Excellence in Outcomes Research in Laoboratory Medicine uitgereikt aan dr. Maurits de Rotte (AMC) voor het artikel "Development and validation of a prognostic multivariable model to predict insufficient clinical response to methotrexate in rheumatoid arthritis" gepubliceerd in PLoS One. 2018 Dec 10;13(12):e0208534.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Mijlpaal bereikt in Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie

  Jaarlijks vinden er tientallen miljoenen laboratoriumonderzoeken plaats. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek eenduidig uit te wisselen. De Labcodeset was nog in ontwikkeling, maar is nu officieel beschikbaar. Deze Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie verkleint de kans op fouten en draagt bij aan betere zorg.

  Laboratoriumresultaten spelen een cruciale rol bij diagnosestelling, behandeling en controle. Bloedwaarden van de schildklierfunctie bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat de juiste dosering van het geneesmiddel levothyroxine wordt voorgeschreven. Daarnaast zijn laboratoriumresultaten ook belangrijk voor onderzoek en surveillance als antibioticaresistentie.

  Eenheid van Taal
  Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Hiervoor is een goed beheerde Nederlandse Labcodeset onmisbaar. Met deze codeset kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en zij kunnen de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Zonder omrekening of omcodering en op de juiste plaats en in de juiste context. Met deze Eenheid van Taal in de Labcodeset kunnen aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uitgewisseld worden, wat bijdraagt aan betere zorg.

  Labcodeset
  De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nictiz en het RIVM hebben, samen met een aantal laboratoria, de Nederlandse Labcodeset ontwikkeld. De Nederlandse Labcodeset bevat codes voor bijvoorbeeld onderzoeken in alle lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels , micro-organismen of resistentiepatronen en is gebaseerd op drie terminologiestelsels: LOINC, SNOMED en UCUM. Sinds januari 2019 erkent het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De laboratoriumspecialisten zullen hun interne codes gaan koppelen aan de codes uit de Labcodeset voor alle vormen van communicatie naar buiten.

  Concrete toepassing: bestrijding antibioticaresistentie
  Nederland is koploper in het tegengaan en bestrijden van antibioticaresistentie. Om deze positie te behouden en ons te wapenen tegen de snelle opkomst van antibioticaresistentie in andere landen, investeerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanzienlijk in een verbeterde en versnelde uitwisseling van de gegevens. Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel dat structureel gebruik maakt van de Nederlandse Labcodeset.

  Meer informatie
  Op https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/nederlandse-labcodeset/ kunt u de Labcodeset en meer informatie over het beheer vinden. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen via labcodeset@nictiz.nl.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Gorter en De Graaff-prijs voor Guus Sturk

  De Gorter en De Graaf Prijs is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme. Tijdens de ALV op 10 april jl. werd deze prijs uitgereikt aan prof. dr. Guus Sturk. Het bestuur heeft hiertoe de voordracht van de jury bestaande uit prof. dr. Christa Cobbaert, dr, Rene Idema, dr. Hans Janssen, prof. dr. Hans Kristian Ploos van Amstel en dr. Huib Storm met grote instemming overgenomen. Lees hier het Laudatio.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Stijging testosteron door cash in handen is onzin

  Door bankbiljetten in handen te hebben, zou de testosteronspiegel bij mannen stijgen en daarmee de spiermassa. Die claim werd door de Volkskrant afgelopen zaterdag als onzin bestempeld, Mede door toedoening van collega dr. Annemieke Heijboer van het VUmc.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Wetenschaps- en Innovatieprijs NVKC naar nationaal multicenter onderzoek

  Kersverse aios klinische chemie bij het LUMC dr. Linda Henricks ontving voor de publicatie van het artikel DPYD genotype-guided dose individualisation of fluoropyrimidine therapy in patients with cancer: a prospective safety analysis, gepubliceerd in Lancet Oncol 2018;19 (11):1459-1467 de Wetenschaps- en Innovatieprijs Klinsche Chemie 2018/9. Lees in het Juryrapport waarom. Als kers op de taart werd bekend gemaakt dat de NVKC deze pubicatie heeft ingezonden voor de Wetenschaps- en Innvovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten.

   

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Noyons stipendia 2019 naar Leiden en Limburg

  Dit jaar waren er 2 Noyons stipendia te verdelen over maar liefst 16 indenzingen van pilotprojecten. De Congrescommissie heeft het bestuur van de Noyons stichting hierin geadviseerd. De stipendia gaan naar:

  • LUMC voor het project ctDNA in de follow up van gemetastaseerd prostaat carcinoom van Bart Ballieux, Christa Cobbaert et al.

   

   

   

  • MUMC/Zuyderland  voor het project Big data en machine learning voor snelle identificatie van hoog-risico patiënten op de spoedeisende hulp van William van Doorn, Patricia Stassen, Floris Helmich, Otto Bekers en Steven Meex. Met dit project wonnen zij al een paar minuten eerder de Posterprijs.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws