01 februari 2024

Artikel: Verantwoordelijkheden bij de overdracht van sterk afwijkende laboratorium uitslagen

Onlangs is er een publicatie verschenen van één van onze collega klinisch chemici in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) over de overdracht van sterk afwijkende laboratoriumuitslagen. In dit artikel wordt besproken wat de verantwoordelijkheden zijn van zowel de aanvrager als van het laboratorium en de laboratorium specialist (bijvoorbeeld klinisch chemicus of medisch immunoloog) in het overdragen van kritieke uitslagen met een waar direct medisch handelen gewenst is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de aanvrager niet bereikbaar is omdat de uitslag bijvoorbeeld buiten de gangbare kantoortijden worden overgedragen. Er worden daarnaast een aantal oplossingen voorgedragen om overdracht van uitslagen te verbeteren.

Lees het artikel op de website van het NTvG.


NVKC nieuws
Artikel: Verantwoordelijkheden bij de overdracht van sterk afwijkende laboratorium uitslagen