THEMA

Innovatie

Wij zitten dicht op technologische ontwikkelingen om te kijken wat we beter, sneller en goedkoper kunnen doen bij het meten en duiden van wat er in het lichaam gebeurt. Dat hebben we altijd gedaan en blijven we doen.

Innovatie

Innovatie: misschien wel het hoofdthema van de NVKC 

Innovatie is misschien wel het ‘moederthema’ van de NVKC. De NVKC is immers een wetenschappelijke vereniging en de basis van wetenschap is innovatie en onderzoek.

Klinisch chemici hebben hierin een unieke positie binnen de gezondheidszorg. Vanwege hun directe betrokkenheid in de zorg en consultfunctie voor medisch specialisten, huisartsen of andere zorgverleners kennen zij de diagnostische dilemma’s goed. En laat goed onderzoek nu net beginnen met het formuleren van een juiste vraag om de zorg aan patiënten te verbeteren. Klinisch chemici zijn vrijwel allemaal gepromoveerd dus bekend met het doen van onderzoek. Ze beschikken bovendien over een schat aan gestructureerde laboratoriumdata, die daarvoor gebruikt kan worden.

Daarmee vormen zij ook een goede brug met vakgebieden als wiskunde en informatica om het gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg toe te passen. Vanwege deze unieke positie zijn klinisch chemici en het laboratorium ook een interessante partner voor de diagnostische industrie. Nieuwe laboratoriumtests moeten voldoen aan vernieuwde wetgeving: de test moet effectief zijn en van toegevoegde waarde voor de patiënt. Dat betekent dat de industrie en de klinisch chemici nog nauwer moeten gaan samenwerken om deze effectieve diagnostiek te ontwikkelen. De klinisch chemicus weet namelijk heel goed wat de patiënt en zorgverlener nodig heeft. Die toegevoegde waarde kan het laboratorium ook aantonen op basis van de beschikbare data, die de industrie niet heeft. Zulke samenwerkingen ontstaan daardoor steeds vroeger in het ontwerptraject van nieuwe diagnostica.