Duurzaamheid

We hebben te maken met een klimaatcrisis: hier kunnen we niet langer omheen. De opwarming van de aarde zorgt voor problemen. In onze eigen sector, de gezondheidszorg, valt veel winst te behalen. Wereldwijd is gezondheidszorg verantwoordelijk voor 4.4% van totale CO2 uitstoot. In Nederland is dit maar liefst 7%. Onze klinisch chemische laboratoria kunnen een significante bijdrage leveren aan besparing van CO2 uitstoot, reductie van afvalstromen en verantwoord gebruik van energie, water en materialen. ‘Een beter milieu begint bij jezelf’, maar alleen door samen op grotere schaal in actie te komen kunnen we het verschil maken en zorgdragen voor de aarde. Laten we de wereld beter achter laten voor toekomstige generaties. De NVKC vindt het belangrijk om ook haar steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Om bij te dragen aan vergroening van de zorg, en in het bijzonder de laboratoria, is de commissie duurzaamheid actief binnen de NVKC. Zij heeft enerzijds tot doel om de klinisch chemische laboratoria van Nederland bewust te maken en anderzijds te helpen met verduurzamen zonder in te leveren aan kwaliteit. De commissie doet dit onder andere door alle mogelijkheden te inventariseren en te onderzoeken, en deze te onderbouwen met data zodat het eenvoudiger wordt voor onze collega’s om duurzame initiatieven in te voeren. 

De commissie duurzaamheid is aangesloten bij het netwerk van zorgprofessionals dat zich inzet voor verduurzaming van de zorg; de Groene Zorg Alliantie. Daarnaast is een afvaardiging vertegenwoordigd in de ‘Task Force: Green and Sustainable Laboratories (TF-GSL)’ van de Europese vereniging van klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde, de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM).