Disclaimer

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, is bedoeld voor informatieve doeleinden en niet als vervanging van het contact tussen arts en patiënt. Het vaststellen van een diagnose en het voorschrijven van medicatie is voorbehouden aan de behandelend arts.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. Het gebruik van de informatie op deze website is voor risico van de gebruiker. De NVKC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van het gebruik van gegevens of adviezen verstrekt door de NVKC via deze website.

Medische en gezondheidsgerelateerde teksten op deze website zijn geschreven door geregistreerde klinisch chemici en gebaseerd op (internationale) wetenschappelijke literatuur en richtlijnen. Dit vind plaats onder supervisie van het algemeen bestuur van de NVKC.

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden. De NVKC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze door derden aangeboden informatie.