Motto en missie

NVKC: voorop in veilige en verantwoorde laboratoriumdiagnostiek!

De NVKC wil als wetenschappelijke beroepsvereniging van de klinisch chemici:

  • zich maximaal inzetten voor verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de individuele patiëntenzorg
  • het wetenschapsdomein van de klinische chemie verbreden en verdiepen
  • nieuwe generaties van klinisch chemici optimaal voorbereiden op hun toekomstige rol in het zorgproces
  • nieuwe generaties artsen zo goed mogelijk voorbereiden op een optimaal gebruik van laboratoriumdiagnostiek
  • een uitdagende werk- en leeromgeving bieden voor nieuwe generaties laboratoriummedewerkers en analisten.