Onze visie op de toekomst

Er is een gerechtvaardigd vertrouwen in onze kwaliteit. We leveren hoogwaardige diagnostiek op efficiënte wijze, en aan onze kwaliteit zullen wij altijd veel aandacht blijven besteden. We zijn in netwerken verbonden met laboratorium- en medisch specialisten en hebben steeds meer rechtstreeks contact met huisartsen en patiënten.

Onbekend maakt onbemind

Vaak doen we ons werk buiten beeld. Dat is voor ons min of meer vanzelfsprekend. Maar om onze ambitie om de patiëntenzorg verder helpen te verbeteren, is de beweging naar buiten nodig, net als zichtbaarheid.

Onszelf opnieuw uitvinden

We moeten op zoek naar nieuwe manieren om waarde te creëren en te leveren. Op beide vlakken is de beweging naar buiten. De elementen op deze poster zijn ingrediënten voor dit nieuwe businessmodel van de klinisch chemicus in 2025.

Verbreding

Verschillende perspectieven van verschillende expertises. Vermogen om samen te werken met andere disciplines en kennis toe te passen buiten je eigen expertisegebied.

Socialer
"Met anderen!"
Het vak en de specialist moeten extraverter worder. Aanhaken in netwerken en kunnen samenwerken is cruciaal.
arrow-point
Verdieping
Verdieping van het vak en expertise.
Backstage
Onstage
Geïntegreerde diagnostiek
"Met collega laboratorium-specialisten"
Geïntegreerde diagnostiek

We werken toe naar een totale benadering van het lichaam. Hierbij beschouwen we niet langer alles als afzonderlijke processen, maar werken we samen met alle laboratorium-specialisten.

Bekijk thema
Netwerk geneeskunde
"Als specialist onder specialisten"
Netwerk geneeskunde

We zijn een specialist onder specialisten, vraagbaak en partner. Zowel casuïstisch in een MDO als thematisch zijn we direct betrokken bij het ontwikkelen van zorgpaden en ketenzorg. Indirect dragen we bij aan het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen en zorgevaluatie.

Bekijk thema
Diagnostisch platform
"Gedeelde infrastructuur"
Diagnostisch platform

Voortrekker in het volledig ontschotten van medische laboratoria, zowel binnen als buiten de muren van het laboratorium. Het bundelen van expertise en het delen van infrastructuur leidt tot doelmatigheid en de mogelijkheid om samen nieuwe technieken te introduceren die voor één discipline onbetaalbaar zijn.

Bekijk thema
Duiding
"Getal + interpretatie"
Duiding

Wij zijn actief in gesprek met aanvragers en patiënten over uitslagen: het getal en de interpretatie. We geven sturing aan zorgprocessen door mee te denken over wat slim is om te doen. Het publiek informeren we over diagnostiek in de rol van ‘trusted advisor’.

Bekijk thema
Innovatie
"Grotere rol"
Innovatie

Wij zitten dicht op technologische ontwikkelingen om te kijken wat we beter, sneller en goedkoper kunnen doen bij het meten en duiden van wat er in het lichaam gebeurt. Dat hebben we altijd gedaan en blijven we doen.

Bekijk thema
Do It Yourself
"Door anderen"
Do It Yourself

Diagnostiek wordt laagdrempeliger beschikbaar. Meer patiënten willen diagnostiek rechtstreeks aanvragen. Maar daar stopt het niet. Patiënten en artsen kunnen vaker zelf daadwerkelijk het onderzoek uitvoeren en de uitslag interpreteren. Hoe hard het zal gaan met zelfdiagnostiek, zelfmonitoring en point-of-care testing, weten we niet. Wat we wel weten is dat wij hierin een belangrijke rol spelen. Het is weliswaar los van van ons lab, maar niet los van onze expertise.

Bekijk thema
Data
"Eenheid van taal"
Data

We zijn gewend aan de ICT-component in ons dagelijks werk en het verwerken van grote hoeveel-heden medische data. Die kennis en ervaring zetten we in om begrippen te harmoniseren. Met de gemeenschappelijke taal die zo ontstaat, faciliteren wij data-uitwisseling tussen labs, stellen we patiënten in staat persoonlijke gezondheidsinformatie te verzamelen en te beheren in een persoonsgebonden dossier.

Bekijk thema
Kunstmatige intelligentie
"Ons werk door computers"
Kunstmatige intelligentie

De toekomst is aangebroken. Slimme algoritmes zijn nu al soms beter in staat diagnoses te stellen dan mensen. Het zal ons werk makkelijker maken door complexe analyses voor ons uit te voeren. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat wij zonder tussenkomst van een (andere) arts de diagnose gewoonweg kunnen stellen op basis van het patiëntenmonster en diagnostische kennis in systemen. Daarmee bewegen we van diagnostiek naar diagnose.

Bekijk thema

Kwaliteitswinst is in de komende jaren vooral buiten het lab te behalen

Onze inspanningen om kwaliteit steeds verder te verbeteren verschuift inmiddels ook naar buiten, buiten de muren van het lab. Diagnostiek wordt immers steeds vaker ook door anderen gedaan. We hebben geen controle over deze beweging en ook geen controle over de kwaliteit die daar geleverd wordt. Wel zetten we onze expertise in om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van die testen buiten onze deuren en de interpretatie van de uitkomsten. We laten zien welke eisen wij zelf stellen aan testen, en zullen andere partijen buiten het laboratorium helpen om aan dezelfde eisen te voldoen. De grootste kwaliteitswinst is in de komende jaren dan ook buiten het lab te behalen.