Opleiding tot klinisch chemicus

Klinisch chemici hebben eerst een natuurwetenschappelijke masteropleiding gevolgd, bijvoorbeeld chemie, biochemie, medische biologie, farmacie, geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Velen hebben na hun studie een promotietraject afgerond. Daarna volgden ze nog een vierjarige opleiding onder leiding van een ervaren klinisch chemicus in een erkend opleidingsinstituut.

Meer informatie over de opleiding tot klinisch chemicus is te vinden in de informatiefolder onder ‘downloads’ op deze pagina. Hierin staan onder andere de toelatingseisen en opbouw van de opleiding beschreven.

AIOS klinische chemie aan het woord over het vak en de opleiding


De mensen die de opleiding tot klinisch chemicus volgen hebben diverse achtergronden. In de informatiefolder die hiernaast te vinden is, is een interview terug te lezen met twee AIOS klinische chemie die vertellen waarom zij voor de opleiding klinische chemie hebben gekozen en hoe zij de opleiding ervaren. 

Kyra heeft een achtergrond en PhD in de moleculaire biologie en Eugene is PhD in de metabole erfelijke aandoeningen en is arts. Beiden zijn halverwege met hun opleiding tot klinisch chemicus. Zij vertellen waarom ze blij zijn met hun keuze, over de mogelijkheden om de opleiding deels naar eigen interesse in te vullen, de rol van onderzoek doen tijdens de opleiding , hoe een dag als klinisch chemicus eruit zit en hoe ze iedere dag iets bijleren. 

In de erlenmeyer is te zien wat AIOS klinische chemie en klinisch chemici zo leuk vinden aan het vak! (bron: Loopbaanmonitoring van de FMS/DJS 2022)

Inschrijving register en herregistratie

Als de opleiding tot klinisch chemicus met succes is afgerond, kan de kandidaat worden ingeschreven in het register van de NVKC. Die inschrijving geldt voor een periode van vijf jaar. In die vijf jaar moet de klinisch chemicus werkzaam zijn geweest in een klinisch chemisch laboratorium en zijn of haar vakkennis op peil houden door bij- en nascholing. Als hij of zij kan aantonen dit in voldoende mate te hebben gedaan volgt een herregistratie, wederom voor een periode van vijf jaar.

Specialisatie

Veel routinematig laboratoriumonderzoek gebeurt tegenwoordig geheel geautomatiseerd, maar er zijn ook onderzoeken waarvoor zeer specialistische kennis nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om een DNA-analyse bij een transplantatie. Daarom werken er in de grotere laboratoria vaak klinisch chemici die zich verder hebben gespecialiseerd in de hematologie, endocrinologie of erfelijke stofwisselingsziekten. Afhankelijk van de vooropleiding duurt deze specialisatie één tot twee jaar.