NVKC Mediabeleid

Regelmatig wordt het bureau van de NVKC benaderd door journalisten van diverse media (kranten, radio, tv, vakbladen, nieuwssites) voor een reactie op nieuws, of een mening over een onderwerp dat de klinische chemie of de klinisch chemicus betreft. Ook NVKC commissies, NVKC werkgroepen en individuele leden worden benaderd om een standpunt namens de NVKC te geven. Het is van belang om op deze vragen adequaat te reageren, zodat de berichtgeving in de media aansluit bij waar de NVKC voor staat en waar de leden zich in kunnen herkennen. Hieronder leest u meer over het mediabeleid en wat u moet doen wanneer de media u benadert.


Mediabeleid 

Het NVKC bestuur is eindverantwoordelijk voor alle door de NVKC te geven voorlichting en publicitaire activiteiten, daarom stelden wij dit mediabeleid op over contacten met de media. De NVKC staat open voor vragen van en communicatie met de pers en wil de contacten met de media zo soepel mogelijk laten verlopen. Het NVKC bestuur streeft een proactieve en positieve profilering van het vak na. Dit mediabeleid biedt de mogelijkheid om op eenduidige wijze zo professioneel en efficiënt mogelijk te reageren op verzoeken van de media. U kunt hieraan bijdragen. 

 

Werkwijze

Krijgt u als lid van een NVKC commissie, NVKC werkgroep, of als individueel lid vragen over verenigingsstandpunten of algemene standpunten? Stem dan af met het bureau van de NVKC. Dat kan telefonisch (088-5053420) of per e-mail (buro@nvkc.nl). Wij zetten dan de hierboven beschreven procedure in gang en houden contact over het vervolg. Afstemming is noodzakelijk om het gezamenlijke standpunt in overleg zo goed mogelijk uit te kunnen dragen. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de afdeling communicatie van de FMS voor tips & tricks en een eventuele korte mediatraining. 

 

Wat moet u doen als u rechtstreeks wordt benaderd?

Het staat u vrij om op lokaal niveau, of op persoonlijke titel contact te hebben met de media, maar het is wel wenselijk dat de NVKC voorafgaand aan publicatie op de hoogte wordt gesteld, zodat wij u kunnen helpen met aandacht genereren voor het onderwerp via de NVKC website en/of sociale media en wij voorbereid zijn op eventuele reacties

 

Bij vragen over het mediabeleid kunt u contact opnemen met Astrid van der Velde, directeur, via het bureau van de NVKC (buro@nvkc.nl of 088-5053420).