NVKC Mediabeleid: Omgaan met de media

Met enige regelmaat wordt het bureau van Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) benaderd door de media. Dit kan een journalist, een zorgverzekeraar of overheidsinstantie zijn met de vraag een standpunt te formuleren of een reactie te geven op een onderwerp dat betrekking heeft op het vakgebied klinische chemie/ laboratoriumgeneeskunde/diagnostiek. Ook NVKC commissies, NVKC werkgroepen en individuele leden worden benaderd om een standpunt namens de NVKC te geven. Het is van belang op deze vragen adequaat te reageren, zodat de berichtgeving in de media aansluit bij waar de NVKC voor staat en de leden zich hierin kunnen herkennen. Hieronder leest u meer over het mediabeleid en wat u moet doen wanneer de media u benadert.


Mediabeleid 

De NVKC is de meest voor de hand liggende gesprekspartner voor de media op het gebied van klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde. Het is belangrijk om als Nederlandse klinisch chemici als één geheel naar buiten te treden en met één mond te spreken als het gaat om vormen van externe communicatie die specifiek de Nederlandse klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde of klinisch chemici aangaat. Zo komen we sterk naar voren als eenheid en dat draagt bij aan een sterk en positief imago van de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde.  

Door het voeren van dit mediabeleid en door goede contacten met de pers te onderhouden kan de NVKC de buitenwereld beter informeren en beter voor het voetlicht krijgen wat de rol/toegevoegde waarde van klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde is in het zorgproces voor de patiënt.  

Woordvoering Federatie Medisch Specialisten  

Niet alle vragen die bij de klinisch chemici terecht komen zijn alleen van invloed op klinisch chemici. Soms kan het zijn dat een vraag/onderwerp van invloed is op alle medisch specialisten. Daarom heeft de Federatie Medisch Specialisten een woordvoerder die wetenschappelijke verenigingen adviseert en ondersteunt bij het beantwoorden van vragen vanuit de media, zorgverzekeraars en of overheidsinstanties.  Tevens kan het zijn dat vanuit de media er een vraag over klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde bij de Federatie binnenkomt en dat de Federatie hierover contact opneemt met de NVKC. NVKC werkt hierin nauw samen met de afdeling communicatie van de Federatie Medisch Specialisten. Zij adviseren en ondersteunen ons bij het mediabeleid.  

Werkwijze

(Wat moet u doen als u rechtstreeks wordt benaderd?) 

Om de media zo goed mogelijk te woord te kunnen staan heeft het NVKC bestuur een beleid ten aanzien van contacten met de media opgesteld (zie onderstaand schema). 

De voorzitter van de NVKC wordt in het woordvoerderschap ondersteund door NVKC-leden die op basis van deskundigheid daartoe worden gemandateerd door het AB bestuur.  

Krijgt u als individueel lid van de NVKC vragen over verenigingsstandpunten of algemene standpunten? Stem dat dan af met het NVKC bureau. Dat kan telefonisch (088-5053420) of per mail buro@nvkc.nl. De procedure zoals beschreven in het schema wordt dan in gang gezet en er wordt contact gehouden met u over het vervolg.  

Het staat u vrij om op persoonlijke titel contact te hebben met de media. Wij waarderen het zeer als u ons hierover informeert, zodat we centraal weten wat er in ons vakgebied op mediagebied speelt.  

Via de website (nieuws) zorgen wij voor de bekendmaking en terugkoppeling van mediacontacten naar NVKC-leden.  

Bij vragen over het mediabeleid kunt u contact opnemen met het NVKC bureau (buro@nvkc.nl) of 088-5053420.