De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch chemici

De NVKC biedt informatie voor professionals, leden en patiënten