Lidmaatschap & tarieven


Lidmaatschapstypen

De NVKC kent een aantal soorten lidmaatschappen:

  • Registerlidmaatschap - uitsluitend voor geregistreerde klinisch chemici;
  • Aspirant-registerlidmaatschap - uitsluitend voor klinisch chemici in opleiding (AIOS);
  • Buitengewoon lidmaatschap - voor academisch gevormden (incl. promovendi) werkzaam in de medische diagnostiek;
  • Seniorleden - kunnen hun lidmaatschap voortzetten tegen een aangepast tarief;
  • Bedrijfslidmaatschap  - voor bedrijven gespecialiseerd in laboratoriumdiagnostiek.

 

Lidmaatschapstarieven 2023

Categorie
Tarief per jaar
Opmerking
Registerleden (incl. geregistreerde seniorleden en registerleden buitenland)
€ 1195,00
Dit bedrag is inclusief bijdrage FMS.
Werkzoekende jonge klaren kunnen onder voorwaarden 50% korting krijgen en betalen geen FMS contributie.*
Registerleden arts klinische chemie
€ 1453,00
Dit bedrag is inclusief bijdrage FMS.
Werkzoekende jonge klaren kunnen onder voorwaarden 50% korting krijgen en betalen geen FMS contributie.*
Aspirant-registerleden
€ 240,00
Dit bedrag is inclusief bijdrage LAD-DJS.
Buitengewone leden (incl. studentleden en onderzoekers)
€ 150,00
Studentleden ontvangen 50% korting.
Seniorleden
€ 100,00
 
Bedrijfslidmaatschap
€ 1250,00
Dit bedrag is exclusief 21% BTW

*  Voor 1 september per e-mail een verzoek tot kortingsregeling bij de penningmeester indienen.

Registerleden kunnen middels hun lidmaatschap gebruik maken van de belangenbehartiging door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de individuele dienstverlening die de FMS aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen. De FMS in 1 minuut: https://demedischspecialist.nl/over-ons. Aspirant-registerleden kunnen middels hun lidmaatschap gebruik maken van de belangenbehartiging door de LAD-DJS. Wie is aangesloten bij de FMS, of lid is van de LAD-DJS kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum. Meer informatie: https://demedischspecialist.nl/juridisch-advies.

 

Overige tarieven

Inschrijving in het opleidingsregister
Eenmalig € 500
Inschrijving in het register
Eenmalig € 650
Inschrijving aantekening aandachtsgebied
Eenmalig € 400
Herregistratie
Eens per vijf jaar € 500
Erkenning opleidingsbevoegdheid instituten
Eens per 5 jaar € 8000
Accreditatie nascholing verzorgd door derden
Per keer € 200

 

Aanmelden als lid

U kunt zich via dit formulier aanmelden als NVKC lid. Op de verwerking van uw gegevens is het NVKC privacybeleid van toepassing.