Lidmaatschap & tarieven


Lidmaatschapstypen

De NVKC kent een aantal soorten lidmaatschappen:

  • Registerlidmaatschap - uitsluitend voor geregistreerde klinisch chemici;
  • Aspirant-registerlidmaatschap - uitsluitend voor klinisch chemici in opleiding (AIOS);
  • Buitengewoon lidmaatschap - voor academisch gevormden (incl. promovendi) werkzaam in de medische diagnostiek;
  • Seniorleden - kunnen hun lidmaatschap voortzetten tegen een aangepast tarief;
  • Bedrijfslidmaatschap  - voor bedrijven gespecialiseerd in laboratoriumdiagnostiek.
 

Lidmaatschapstarieven 2024

Categorie
Tarief per jaar
Opmerking
Registerleden
€ 1262,-1,2
Zijn lid van FMS en LAD. Werkzoekende jonge klaren kunnen onder voorwaarden 50% korting krijgen en betalen geen FMS contributie.3
Registerleden arts
€ 1433,-4
Zijn lid van FMS. Werkzoekende jonge klaren kunnen onder voorwaarden 50% korting krijgen en betalen geen FMS contributie.3
Aspirant-registerleden
€ 253,-
Zijn lid van LAD-DJS.5
Buitengewoon leden (incl. studentleden en onderzoekers)
€ 158,-
Studentleden ontvangen 50% korting.
Seniorleden
€ 80,-
 
Bedrijfslidmaatschap
€ 1320,-
Exclusief 21% BTW

1 Vrijgevestigd registerleden zijn geen lid van de LAD en betalen geen LAD lidmaatschap à € 100,82.
2 In het buitenland praktiserende registerleden zijn geen lid van de FMS en LAD en betalen geen FMS en LAD lidmaatschap à in totaal € 436,20.
3 Voor 1 september per e-mail een verzoek tot kortingsregeling bij de penningmeester indienen.
4 In het buitenland praktiserende registerleden arts zijn geen lid van de FMS en betalen geen FMS lidmaatschap à € 607,77.
5 Aspirant-registerleden zijn automatisch lid van LAD/DJS, tenzij expliciet bij de aanmelding aangegeven is dat iemand geen LAD/DJS lidmaatschap wenst.

 

De lidmaatschapstarieven worden jaarlijks aan de hand van de Macro Economische Verkenning (MEV) geïndexeerd.

 

Registerleden kunnen middels hun lidmaatschap gebruik maken van de belangenbehartiging door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de individuele dienstverlening die de FMS aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen. De FMS in 1 minuut: https://demedischspecialist.nl/over-ons. Aspirant-registerleden kunnen middels hun lidmaatschap gebruik maken van de belangenbehartiging door de LAD-DJS. Wie is aangesloten bij de FMS, of lid is van de LAD-DJS kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum. Meer informatie: https://demedischspecialist.nl/juridisch-advies.

 

Overige tarieven

Inschrijving in het opleidingsregister
Eenmalig € 500
Inschrijving in het register
Eenmalig € 650
Inschrijving aantekening aandachtsgebied
Eenmalig € 400
Herregistratie
Eens per vijf jaar € 500
Erkenning opleidingsbevoegdheid instituten
Eens per 5 jaar € 8000
Accreditatie nascholing verzorgd door derden
Per keer € 200

 

Aanmelden als lid

U kunt zich via dit formulier aanmelden als NVKC lid. Op de verwerking van uw gegevens is het NVKC privacybeleid van toepassing.

Personen die voor een in vitro diagnostica, medische hulpmiddelen en/of farmaceutische fabrikant, importeur en/of distributeur werken, kunnen geen buitengewoon lid van de NVKC worden. 

Momenteel accepteert de NVKC geen nieuwe bedrijfslidmaatschappen.