THEMA

Data

We zijn gewend aan de ICT-component in ons dagelijks werk en het verwerken van grote hoeveel-heden medische data. Die kennis en ervaring zetten we in om begrippen te harmoniseren. Met de gemeenschappelijke taal die zo ontstaat, faciliteren wij data-uitwisseling tussen labs, stellen we patiënten in staat persoonlijke gezondheidsinformatie te verzamelen en te beheren in een persoonsgebonden dossier.

Data

Eenduidige uitwisseling van laboratoriuminformatie: basis voor de toekomst

Laboratoria wisselen enorm veel informatie uit én genereren veel informatie. Databases moeten zo ingericht zijn dat data eenduidig uitgewisseld kunnen worden, want het goed uitwisselen van informatie tussen verschillende laboratoria, zorgorganisaties en patiëntportalen wordt steeds belangrijker.

Het is dus belangrijk dat al die organisaties dezelfde ‘taal’ spreken wat hun gegevens betreft. Dat betekent dat elk ziekenhuis de aanwezige databases zo moet inrichten dat dat kan. Wet en regelgeving hierover is aanstaande. Dan is het elektronisch uitwisselen van gegevens verplicht, onafhankelijk van de aanwezige elektronische infrastructuur.

De vastgestelde codes voor data-uitwisseling gelden wereldwijd. In sommige Europese landen worden medische gegevens al grotendeels onderling uitgewisseld. Om klinisch chemici meer inzicht te geven in hoe dat nou werkt, data-uitwisseling, worden cursussen ICT voor NVKC-leden georganiseerd. Hierin komen de grondbeginselen van informatie-uitwisseling aan de orde: er wordt uitgelegd wat de opbouw is van berichten die verzonden worden, hoe netwerken functioneren en opgebouwd zijn, hoe een bericht van bijvoorbeeld de huisarts naar het lab en van het lab naar de apotheker gaat en hoe patiëntportalen werken. En vooral ook: welke afspraken zijn er?

Leden van de NVKC zitten in diverse werkgroepen en commissies die zich bezighouden met eenduidige uitwisseling van laboratoriumdata. Problemen omtrent het uitwisselen van laboratoriumresultaten worden benoemd en opgelost, zodat data-uitwisseling en het begrijpen van deze informatie geborgd blijft: de basis voor goede gezondheidszorg.