10 januari 2021

Uitbreiding Nederlandse Labcodeset

Uitbreiding Nederlandse Labcodeset: nog meer laboratoriumgegevens eenduidig uitwisselbaar. Elke dag vinden op grote schaal laboratoriumonderzoeken plaats. Denk aan onderzoeken in diverse lichaamsmaterialen, geneesmiddelenspiegels, bij infectieziekten, of resistentiepatronen. De Nederlandse Labcodeset maakt het mogelijk dergelijke aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek uniform uit te wisselen. Dit komt onder andere het hergebruik van gegevens en de efficiëntie ten goede.

Na de eerste versie in mei 2019 is nu de tweede versie van de Nederlandse Labcodeset beschikbaar. Met deze publicatie wordt het aantal beschikbare gecodeerde laboratoriumbepalingen in de set uitgebreid van ruim 5.000 naar 5.715. Deze bepalingen zijn gecodeerd met LOINC-concepten die verrijkt zijn met door professionals vastgestelde Nederlandse vertalingen, voorkeurseenheden conform de UCUM-notatie voor kwantitatieve bepalingen en SNOMED-uitkomstlijsten voor kwalitatieve uitkomsten. Met deze labcodes kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Er is een eenmalige mapping nodig van de eigen testcodes naar LOINC codes.

Ook nieuw is de ondersteuning voor het gebruik van zogenaamde panels. Met een panel kan met één code in één keer een verzameling van testen worden aangevraagd die bij elkaar horen. Dankzij het panel kun je in een keer een vraagstelling uitzetten naar een ander laboratorium. In de Viewer van de NL Labcodeset kunt u ook zien of een labcode behoort bij een panel. De Nederlandse Labcodeset heeft de status van een door VWS het Informatieberaad van VWS erkende essentiële Zorg Informatie Bouwsteen (ZIB).

U kunt de Nederlandse Labcodeset verkennen in onze browser en in de lijst. Om de labcodeset te downloaden en te gebruiken, heeft u een SNOMED-licentie nodig. Op www.nictiz.nl/licenties-en-downloads leest u waar u lijst van SNOMED-releases kunt vinden.

De Nederlandse Labcodeset is bedoeld voor gebruik in alle klinische laboratoria en wordt inhoudelijk beheerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). De Nederlandse Labcodeset wordt functioneel beheerd en gepubliceerd door Nictiz. Meer weten? Klik hier.


NVKC nieuws
Uitbreiding Nederlandse Labcodeset