21 april 2023

Netwerk Startende Medisch Specialisten opgericht

Recent is binnen de Federatie Medisch Specialisten het Netwerk Startende Medisch Specialisten gestart. Een netwerk bestaande uit enthousiaste medisch specialisten in de eerste vijf jaar van hun carrière, ook wel ‘jonge klaren’ genoemd. Zij weten als geen ander met welke uitdagingen de startende medisch specialisten te maken hebben. Met de oprichting van dit netwerk geven we een stem aan deze specifieke groep binnen de Federatie. De startende medisch specialist onderscheidt zich op een aantal vlakken van de al langer geregistreerde medisch specialist en heeft andere behoeften en specifieke uitdagingen.

De Federatie maakt zich al langere tijd zorgen over de arbeidsmarktpositie van startende medisch specialisten. Veel jonge specialisten verlaten het vak wegens de te hoge werkdruk en gebrek aan perspectief. Juist zij zijn hard nodig om de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Naast het op landelijk niveau breed aandacht vragen voor deze problematiek, leefde de behoefte om specifiek voor deze doelgroep een eigen discipline-overstijgend netwerk op te richten.  

Als landelijke stem voor startende medisch specialisten, staat het netwerk voor verbinding en belangenbehartiging in de breedste zin van het woord. Daarnaast wil het netwerk advies bieden op thema’s zoals arbeidsmarktperspectief, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, fellowships en vraagstukken omtrent de carrièrestart zoals loondienst en toetreding tot een maatschap. Momenteel werkt het netwerk aan een plan van aanpak voor de komende jaren.

 

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Netwerk Startende Medisch Specialisten opgericht