19 september 2023

Reactie Federatie Medisch Specialisten op Prinsjesdag 2023

De Miljoenennota bevat weinig verrassingen omdat door de demissionaire status van het kabinet geen nieuw beleid gemaakt wordt. Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting: ‘Er is ondertussen wel wat aan de hand in de zorg. Als de zorgverleners deze Miljoenennota lezen, krijgen ze dan het gevoel dat ze gehoord worden? In ieder geval ben ik blij met de aandacht voor bestaanszekerheid en armoedebeleid omdat hier een sterke preventieve werking van uitgaat naar de gezondheid van mensen in moeilijke omstandigheden.’

ederatievoorzitter Buiting: ‘Het tekort aan personeel is het grootste probleem voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête die we hebben gehouden onder onze achterban. Daarom schreven we in de verkiezingsagenda van de medisch specialisten: Behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz, voor het vak. Halveer daadwerkelijk de administratielast en zorg voor meer tijd voor de patiënt. Zorg voor adequate financiering van samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Stimuleer en faciliteer innovaties zoals e-health en AI. Investeer in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier. Hierop verwacht ik van de politiek écht actie.’

Ook benadrukt Buiting dat voor goede zorg patiëntgegevens altijd en overal toegankelijk zijn: ‘Wij willen een gebruiksvriendelijk systeem dat voor elke zorgverlener vergelijkbaar werkt. De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een gevaar voor de patiëntveiligheid en een showstopper voor het herinrichten van de zorg bij bijvoorbeeld het werken in regionale netwerken of bij spreiding en concentratie van zorg. Ik denk dat de overheid op dit punt met een soort deltaplan moet komen. Voor een periode van een jaar of vijf zou je hier een regeringscommissaris op kunnen zetten die het hele veld overziet. Die zou dan doorzettingsmacht moeten hebben. Patiëntgegevens moeten overal en altijd toegankelijk zijn.‘

 

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Reactie Federatie Medisch Specialisten op Prinsjesdag 2023