17 mei 2024

Resultaten loopbaanmonitor 2024 bekend

Het werkplezier onder aios en medisch specialisten is onverminderd hoog gebleven. 86% ervaart regelmatig tot vaak werkplezier en 95% is trots op het werk. Dat blijkt uit de tweede editie van de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten, een tweejaarlijks onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). De hoge bevlogenheid is volgens de drie organisaties positief, maar ze signaleren ook dat deze onder druk staat doordat de arbeidsomstandigheden van (toekomstig) medisch specialisten niet altijd aansluiten bij de complexiteit van de zorg en de gewenste werk-privébalans.

Ruim 10.000 medisch specialisten, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) hebben tussen 9 januari en 28 februari 2024 de tweede editie van de loopbaanmonitor ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 89% van de respondenten tevreden is over de samenwerking met directe collega’s. Van de aios is ruim driekwart (zeer) tevreden over de opleider en het opleidingsklimaat. Het aantal aios dat tevreden is over de taken/werkzaamheden is gestegen van 47% in 2022 naar 60% in deze editie. Bij medisch specialisten is 90% (zeer) tevreden over het aanbod van bij- en nascholing en de ruimte om deze te kunnen volgen.

Lees hier meer over de bevindingen uit de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2024. En klik hier voor een spreadsheet met een overzicht van de belangrijkste resultaten.

 

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Resultaten loopbaanmonitor 2024 bekend