28 maart 2023

Nieuwe acties van de baan met verbeterd resultaat Cao Ziekenhuizen

Op 27 maart is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Dankzij de druk van de landelijke ziekenhuisstaking op 16 maart en de aankondiging van een tweede actiedag, besloot de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) eind vorige week het eindbod van tafel te halen. Er ligt nu een resultaat dat zorgprofessionals meer loonsverhoging, meer zeggenschap over hun rooster en een betere reiskostenvergoeding biedt. Ook is het plan om het generatiebeleid te verslechteren van tafel.

Op 16 maart maakten ruim 100.000 ziekenhuismedewerkers tijdens de landelijke actiedag duidelijk dat ze genoeg hebben van de hoge werkdruk en het altijd bereikbaar moeten zijn. Ze riepen de NVZ massaal op het eindbod voor de Cao Ziekenhuizen van tafel te halen en weer in gesprek te gaan met de vakbonden. Bij gebrek aan vooruitzicht werd een tweede actiedag aangekondigd voor medio april, waarvoor bijna alle ziekenhuizen en meer afdelingen zich aanmeldden. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de NVZ de vakbonden uitnodigde het overleg over de nieuwe cao te hervatten. 

Stapsgewijze salarisverhoging

De bonden en de werkgeversorganisatie hebben nu een resultaat bereikt voor een cao met een looptijd van twee jaar (1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025). Terwijl de NVZ aanvankelijk 13% salarisverhoging in een aantal stappen bood maar niet voor iedereen, is het de vakbonden gelukt dat percentage te verhogen naar 15% gedurende de looptijd van de cao. Bovendien is de eerdere nivellering, waarbij hogere inkomensgroepen er minder bij kregen dan lagere inkomensgroepen, aanzienlijk verkleind. Anders dan in het eerdere eindbod kunnen nu alle medewerkers (met terugwerkende kracht) rekenen op een salarisverhoging van 5% per 1 februari 2023. Op 1 december krijgen ze nog eens 5%, maar deze salarisverhoging is vanaf IP 62 wel gemaximeerd op € 300 bruto per maand. Per 1 juni 2024 volgt voor werknemers tot IP 62 een structurele salarisverhoging van 5%. Voor werknemers vanaf IP 62 is een structurele loonsverhoging afgesproken van 2% plus € 180 bruto per maand. Verder is afgesproken dat cao-partijen opnieuw met elkaar in overleg treden als blijkt dat het koopkrachtpercentage in 2024 significant afwijkt van de afgesproken salarisverhoging in 2024. 

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen is de AMS van toepassing. De AMS is een doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen.  

Lees het gehele bericht op de website van de LAD.

 

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Nieuwe acties van de baan met verbeterd resultaat Cao Ziekenhuizen