04 maart 2024

Adviesrapport doorontwikkeling kennisagenda’s gepubliceerd

Hoe kunnen wetenschappelijke verenigingen de kwaliteit van hun kennisagenda’s verbeteren? Deze vraag staat centraal in het adviesrapport Doorontwikkeling kennisagenda’s van het Kennisinstituut dat deze week is gepubliceerd. In samenwerking met twaalf wetenschappelijke verenigingen zijn experimenten binnen de ontwikkeling van kennisagenda’s uitgevoerd op basis waarvan concrete aanbevelingen zijn opgesteld die door alle wetenschappelijke verenigingen te gebruiken zijn.

De belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op drie aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een kennisagenda: multidisciplinariteit, samenwerking en het onderhouden van kennisagenda’s.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de FMS. Het rapport met aanbevelingen vind je hier.

 

Bron: FMS


Medisch nieuws
Adviesrapport doorontwikkeling kennisagenda’s gepubliceerd