15 juni 2008

Noyons'stipendia 2008 voor OLVG, St. Antonius en UMC St. Radboud

De E.C. Noyons stichting heeft door een aantal recente, substantiële, financiële dotaties voldoende gelden verzameld om zich weer ten volle te kunnen wijden aan haar centrale doelstelling de klinische chemie in Nederland in de volle breedte te bevorderen.
In het januarinummer van het tijdschrift heeft de penningmeester van de Noyons stichting een oproep gedaan tot het inzenden van voorstellen voor pilotonderzoeken op het gebied van de klinische chemie. De Noyons stichting wil jaarlijks 2 tot 3 van dergelijke onderzoeken subsidiëren met het oogmerk onderzoekers in staat te stellen op deze wijze grote onderzoeksprojecten voor te bereiden en/of grote onderzoekssubsidies te kunnen verwerven.
In de afgelopen maanden zijn er 10 onderzoeksvoorstellen ingediend. Het bestuur van de Noyons stichting heeft de inzending beoordeeld op de volgende criteria:

  • het pilotonderzoek dient een goede opzet en structuur te hebben
  • met name pilotonderzoeken met een veelbelovend karakter, katalytisch en met een duidelijke toepasbaarheid komen in aanmerking
  • het onderzoek dient te passen binnen de doelstellingen van de Noyons stichting en daarmee in het belang van de bevordering van de klinische chemie in Nederland

Op basis van deze criteria heeft het bestuur voor 2008 de volgende drie onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met een onderzoeksstipendium van € 15.000,-:

  • "Pilot onderzoek naar circulerende micropartikels en hun procoagulante activiteit bij patiënten met polycythemia vera en essentiële trombcytose", ingestuurd door dr. A. Leyte
  • "The RULE Study: Risk-stratification based upon platelet reactivity at the emergency department in patients presenting with chest pain", ingestuurd door dr. C. Hackeng
  • "Development of a serum assay for soluble hemojuvelin: a novel biomarker of iron hemostasis", ingestuurd door prof. dr. D. Swinkels

De voorzitter heeft de winnaars van het onderzoeksstipendium bekend gemaakt tijdens de wetenschapsdag van het voorjaarssymposium van de NVKC.
Het bestuur van de E.C. Noyons stichting wenst de winnaars veel succes toe bij de uitvoering van de onderzoeken.


NVKC nieuws