Externe vertegenwoordiging

Veel leden van de NVKC hebben zitting in externe commissies. Meedenken over bijvoorbeeld het onderwijs, of het belang van laboratoriumdiagnostiek ook buiten de eigen gelederen benadrukken, is zeer waardevol. Zitting in externe commissies werkt namelijk twee kanten op: de belangen van laboratoriumdiagnostiek worden zo onder de aandacht gebracht van andere partijen, en andersom is het blikveld van andere partijen waardevol om mee ‘naar binnen’ te nemen. In externe commissies wordt immers ‘ruimer’ gepraat dan binnen de eigen vereniging; dat kan nieuwe inzichten opleveren. De NVKC is ook vertegenwoordigd in internationale commissies en ziet op die manier wat er over de grenzen speelt. Tegelijkertijd kan de vereniging uitdragen hoe wij in Nederland met bepaalde zaken omgaan. Dat is over en weer leerzaam.

SAN