Federatie van Nederlandse Trombosediensten Bestuur

Leden

Henk Adriaansen
René Niessen
Frits Schuurman
Roger Schindhelm