18 februari 2021

Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie

Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase. Klinisch chemicus Yvonne Henskens, is per 1 november 2020 benoemd tot persoonlijk hoogleraar op de leerstoel: “Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase” bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences te Maastricht. Yvonne Henskens werkt als klinisch chemicus bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het Maastricht UMC en heeft daar de aandachtsgebieden transfusie en hemostase. Daarnaast is ze voorzitter van de Vereniging voor Hematologische Laboratoria.

Deze leerstoel betreft een specifiek onderdeel van de Klinische Chemie: de laboratorium hemostase. Laboratoriumtesten op het gebied van hemostase zijn noodzakelijk voor patiënten die een erfelijke of verworven bloedings- of trombose neiging hebben. De testen worden gebruikt voor de diagnose en preventie van een aandoening of voor individuele behandelkeuzes en monitoring van pro-of antistollingsmedicatie en bloedtransfusies bij bloedingen of trombose. Met de instelling van deze persoonlijke leerstoel wordt beoogd een impuls te geven aan het ontwikkelen, het valideren en verbeteren van huidige/nieuwe laboratoriumtesten en aan het onderzoeken van algoritmen voor hemostase om patiënten (kosten)-effectiever, sneller te diagnosticeren en te behandelen (netto clinical benefit). Het diagnostische stollingslaboratorium zal hierbij de brug vormen tussen fundamenteel onderzoek en nieuwe “in vitro diagnostiek” (IVD)-ontwikkelingen enerzijds en klinisch relevante vraagstellingen anderzijds.


NVKC nieuws
Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie