02 augustus 2020

dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar

Per 1 september 2020 is mevrouw dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Endocrinologische laboratoriumgeneeskunde’. De leerstoel is ingebed binnen de afdeling Klinische Chemie, Endocrinologisch laboratorium, divisie 9 van Amsterdam UMC.

Sinds 2010 is zij Klinisch chemicus - Endocrinoloog en hoofd van het Endocrinologisch Laboratorium en plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Klinische Chemie in Amsterdam UMC. Zij is op dit moment bestuurslid van het onderzoeksinstituut Amsterdam Gastroenterology Endrocrinology and Metabolism (AGEM) van Amsterdam UMC, lid van de Bone Committee van de IFCC en voorzitter van de Commissie Endocrinologie van de NVKC.


NVKC nieuws
dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar