02 augustus 2020

Wij zijn verhuisd!

Onze nieuwe locatie past perfect bij onze visie ‘Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 2025’, waarin ‘anders’ en ‘met anderen’ centraal staat. We blijven op efficiënte wijze hoogwaardige diagnostiek leveren, maar gaan nog meer – samen – op zoek naar verbreding en verdieping van ons vak en onze expertise.

Onze nieuwe werkplek beweegt flexibel met onze ambities op het gebied van geïntegreerde diagnostiek en netwerkgeneeskunde mee. Juist door samenwerking met andere medisch specialismen ontstaat de energie die de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde dichter bij de patiënt brengt.

En daar doen we het voor!

NVKC bureau
Postbus 5056
3502 JB Utrecht
T : 088-5053420
E: buro@nvkc.nl

Bereikbaar: 8.30 uur – 17.00 uur (werkdagen)

Bezoekadres
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht


NVKC nieuws
Wij zijn verhuisd!