17 maart 2023

Jaarverslag FMS 2022 gepubliceerd

‘We staan voor grote opgaven nu en de komende jaren om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Het is daarom belangrijk om als medisch specialisten onze verantwoordelijkheid daarin te nemen, aan de juiste overlegtafels te zitten en samen op te trekken met andere zorgpartijen’, stelt Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting in het jaarverslag 2022 van de Federatie Medisch Specialisten dat deze week is verschenen.

Het jaar 2022 kenmerkte zich door de afnemende COVID-crisis die al snel overging in de nasleep ervan: achterstallige zorg die ingehaald moest worden, veel ziekteverzuim bij zorgmedewerkers, te weinig bedden en de dringende noodzaak van meer kennis over long-COVID. Daarnaast drukte door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis de inflatie zwaar op de budgetten in de medisch-specialistische zorg die al te kampen had met toenemende personeelstekorten. Het was ook het jaar waarin de Federatie na maanden van onderhandelingen samen met twaalf andere partijen het Integraal Zorgakkoord ondertekende.

In het jaarverslag zetten we alle activiteiten op een rij die de Federatie samen met de 32 wetenschappelijke verenigingen heeft ondernomen om de positie te verstevigen van alle 23.000 medisch specialisten in ons land.

Download het jaarverslag 2022.

 

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Jaarverslag FMS 2022 gepubliceerd