21 maart 2024

Huisartsen, medisch specialisten en patiënten bundelen krachten in Thuisarts.nl

Thuisarts.nl biedt alle Nederlanders betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Door de intensievere samenwerking die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland onlangs zijn aangegaan, wordt Thuisarts.nl verder geprofessionaliseerd en krijgt het een duurzame plek in het zorgstelsel.

‘Of het nu gaat om vragen over koorts, een bloedneus, somberheid, hartfalen, preventie of een verwijzing, Thuisarts.nl geeft op basis van medische richtlijnen antwoorden en concrete suggesties op gezondheidsvragen. Het platform fungeert daarmee als digitale poortwachter in de Nederlandse gezondheidszorg en draagt bij aan passende zorg. Met Thuisarts.nl willen we de druk op de zorg verminderen, de zelfredzaamheid van burgers en patiënten bevorderen, het proces van samen beslissen versterken en (grotere) gezondheidsproblemen voorkomen', aldus Swanet Woldhuis, die door de drie organisaties is benoemd als directeur van Thuisarts.nl.

Betrouwbare informatie voor de patiënt 

Eén van de doelstellingen voor de komende tijd is het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepen en daarbij aansluiten bij de manieren waarop mensen naar informatie zoeken. Denk aan jongeren die minder gebruik maken van traditionele media, of mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland: ‘Patiënten willen graag bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Maar daar hebben ze wel concrete en betrouwbare handvatten voor nodig. Zeker door groeiende online desinformatie neemt het belang van Thuisarts.nl alleen maar toe.’ De samenwerkingsafspraken die de partijen hebben opgesteld, maken het mogelijk om de rol van Thuisarts.nl in de zorg de komende jaren te versterken.

Digitale assistent bij gezondheidsvragen 

Thuisarts.nl ondersteunt de verschillende stappen in het zorgproces. Bijvoorbeeld bij de vraag of een bezoek aan de huisarts nodig is. ‘Zo worden patiënten die hulp nodig hebben sneller en beter geholpen en ontlasten we de huisarts waar mogelijk', aldus Eric Scheppink, bestuurder van het NHG. Ook voor de ziekenhuizen voegt Thuisarts.nl waarde toe. De drie partijen zien de mogelijkheid om met Thuisarts.nl te komen tot eenduidige patiënteninformatie voor iedereen. Selma Tromp, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘Op dit moment ontwikkelt bijna elk ziekenhuis eigen patiënteninformatie. Dat kost tijd en geld en patiënten ontvangen niet overal dezelfde informatie. Door alle patiënteninformatie te koppelen aan Thuisarts.nl kunnen we komen tot één centrale en betrouwbare bron.’

Over Thuisarts.nl

Thuisarts.nl heeft meer dan 80 miljoen bezoeken per jaar. Het is in 2012 ontstaan op initiatief van het NHG. Het bevatte in de beginjaren alleen informatie vanuit de huisartsenzorg. In de jaren daarna is de website uitgegroeid tot een platform met een belangrijke publieke functie, met informatie vanuit verschillende domeinen in de zorg. Zo zijn er inmiddels ruim 500 teksten beschikbaar over de tweedelijnszorg, ter ondersteuning van het gesprek tussen patiënt en medisch specialist. De informatie op Thuisarts.nl wordt de komende jaren nog verder uitgebreid.

 

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Huisartsen, medisch specialisten en patiënten bundelen krachten in Thuisarts.nl