14 februari 2023

Zorgvakbonden stellen de NVZ een ultimatum

De vier zorgvakbonden (LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91) hebben een ultimatum gestuurd aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ze eisen dat de NVZ vóór 21 februari tegemoetkomt aan hun cao-eisen. Gebeurt dit niet, dan worden er zondagsdiensten gehouden.

De NVZ legde op 31 januari een eindbod neer dat volgens de vakbonden onder de maat is en een verslechtering betekent van de arbeidsvoorwaarden: er is geen koopkrachtbehoud voor de ziekenhuismedewerkers en minder zeggenschap. Ook wordt er flink gekort op vergoedingen die werknemers krijgen en zijn beroepsspecifieke voorstellen van de LAD/FBZ zoals het strakker begrenzen van de normatieve werkweek van aios, niet gehonoreerd.

Het eindbod van de NVZ is ook onvoldoende voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen. Het dekt niet de gestegen kosten, zeker niet gezien de eerdere nivelleringen die sinds 2019 al hebben plaatsgevonden. Bovendien is het niet uit te leggen gezien de salarisstijging in de umc’s. Er moet een goede cao komen voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Daarom roepen de LAD en de Federatie ook medisch specialisten op mee te doen met de acties, en zich te melden bij het actiecomité in hun ziekenhuis.

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen is de AMS van toepassing. De AMS is een doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen. 
Op de website van de LAD, die optreedt als onze vakbondsorganisatie, kun je het nieuwsbericht verder lezen.

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Zorgvakbonden stellen de NVZ een ultimatum