20 februari 2023

Overleg AMS wordt pas vervolgd na duidelijkheid over Cao Ziekenhuizen

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aangegeven het overleg voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) pas te willen vervolgen zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Zolang het vertrekpunt niet duidelijk is, is het lastig om nu concrete afspraken te maken over bijvoorbeeld gezond en veilig werken.

In oktober formuleerden de Federatie, LAD en NVZ een gezamenlijke bestuurlijke opdracht die het vertrekpunt vormt voor de nieuwe AMS. Daarin werd onder andere afgesproken om een betere naleving van de AMS te realiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de maximale arbeidsduur, de waarneemregeling, de afbouwregeling nachtdiensten en de afstemming over productieafspraken in verhouding tot de beschikbare formatie.

De afgelopen maanden is er diverse keren overleg gevoerd met de NVZ over de AMS. Nu de onderhandelingen voor de Cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen, is het verstandiger de uitkomst daarvan eerst af te wachten voordat er verder wordt onderhandeld.

Lees het nieuwsbericht op de website van de LAD.

Bron: www.demedischspecialist.nl


Medisch nieuws
Overleg AMS wordt pas vervolgd na duidelijkheid over Cao Ziekenhuizen