25 januari 2023

Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom in diverse medische vervolgopleidingen

Het Capaciteitsorgaan adviseert een hogere instroom in een aantal medische vervolgopleidingen. De komende jaren moeten onder andere meer huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geneeskundigen en verslavingsartsen worden opgeleid. Dat is nodig met het oog op de arbeidsmarkttekorten, hoge uitstroom en de toenemende zorgvraag voor deze beroepen.

Volgens het Capaciteitsorgaan is een hogere instroom noodzakelijk om te voorkomen dat zorgaanbod en zorgvraag verder uiteenlopen. Neem de huisartsen. Het aantal huisartsen is de afgelopen drie jaar weliswaar toegenomen met iets meer dan 5%, maar omgekeerd zal 28% van de huidige huisartsen de komende tien jaar uitstromen. Daartegenover staat dat de zorgvraag de komende tien jaar zal groeien met meer dan 10% vanwege demografische ontwikkelingen, zoals een vergrijzende patiëntenpopulatie. Het advies voor de opleiding huisartsgeneeskunde is daarom om de jaarlijkse instroom te verhogen van 921 (vorige advies) naar 1.190 aios, een stijging van bijna 30%.

Lees hier verder.


Medisch nieuws
Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom in diverse medische vervolgopleidingen