Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Noodzaak voor transparantieregister diagnostica

  Medisch specialisten moeten altijd transparant zijn over hun banden met de industrie. Dit is nodig om te voorkomen dat er twijfel kan ontstaan over de resultaten van onderzoek. De publicatie over de mogelijke belangenverstrengeling van hoogleraar Chris Meijer benadrukt dit maar weer eens. De Federatie Medisch Specialisten neemt afstand van elke mogelijke belangenverstrengeling. Er moet altijd volledige transparantie zijn.

  Medisch specialisten moeten altijd zelf transparant zijn over financiële relaties met commerciële partijen. Daarnaast willen de Federatie Medisch Specialisten en de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) dat het Transparantieregister wordt uitgebreid met gegevens over relaties met de diagnostische industrie. Bij diagnostica gaat het om alle middelen die in diagnostische laboratoria gebruikt worden.

  In het Transparantieregister Zorg staan al de gegevens over de financiële relaties tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 komen daar de relaties bij met patiëntenorganisaties en tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Lees hier meer over het transparantieregister.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Prik! app vermindert bij kinderen angst voor prikken

  Onlangs heeft het UMC Utrecht voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis de Prik! app gelanceerd. Met behulp van deze interactieve app kunnen kinderen in de leeftijd tussen ca. 4 en 10 jaar en hun ouders of begeleiders zich spelenderwijs voorbereiden op een bloedafname in het ziekenhuis. Mede ontwikkeld door klinisch chemicus dr. Karen de Vooght. Overal te gebruiken en beschikbaar in de App store en Op Google Play. Lees hier het persbericht.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • 600 meldingen over glucosemeters

  Bij het meldpunt dat de Diabetesvereniging Nederland (DVN) zijn 600 klachten binnengekomen van diabetespatiënten die tegen hun zin over moesten stappen op een nieuwe -want goedkopere- en niet altijd even betrouwbare of passende meter. In NRC Handelsblad van vandaag komt klinisch chemicus dr. Darry Telting hierover aan het woord; volgens hem is er sprake van misstanden. IGZ laat onderzoek doen. Leess hier het hele artikel Die goedkope glucosemeter doet vaak maar wat - NRC Handelsblad van maandag 15 juni 2015.pdf

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • Melk moet niet, maar mag wel

  Hele generaties zijn er mee opgegroeid: drie glazen melk per dag, onder aanvoering van Joris Driepinter. Recent is er een boek verschenen waarin een Amerikaanse journaliste beweert dat melk kanker bevordert en kinderen er bloedarmoede van krijgen.
  Het blijkt nogal mee te vallen. De Volkskrant heeft o.a. hoogleraar experimentele klinische chemie en ijzerexpert prof. Dorine Swinkels van het Radboudumc gevraagd wat daarvan bewezen is. De calcium in melk kan inderdaad remmend werken op de opname van ijzer, met name bij jonge kinderen. Het advies luidt dan ook: ijzer (en vitamine C) opnemen via de maaltijd en zuivel als tussendoortje, en dat hoeft niet eens melk te zijn. Een hoogleraar voeding noemt de bewering over kanker zelfs gevaarlijk.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • Hoogleraarsbenoemingen in Leiden en VU Amsterdam

  Het was een lange weg om te gaan, maar uiteindelijk is het toch zover gekomen: per 1 juni jl. is de positie van hoogleraar Klinische Chemie aan het LUMC weer bezet. Alle gelukwensen voor prof. dr. Christa Cobbaert!

  Dr. Robert de Jonge gaat per 1 oktober prof. Rien Blankenstein opvolgen in het VU Medisch Centrum Amsterdam. Zoiets als een transfer van Feyenoord naar Ajax. We wensen hem  alle succes!

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • KNMG informeert consument over risico’s gezondheidschecks

  Steeds meer mensen maken gebruik van health checks. Dit zijn testen ter bepaling van toekomstige gezondheidsrisico’s. Het aanbod van preventief medisch onderzoek, ook wel bodyscan, gezondheidscheck, medische check up, of health check genoemd, neemt snel toe. Het gaat hierbij om medisch onderzoek bij mensen die geen gezondheidsklachten hebben.

  Deze testen worden gebruikelijk aangeboden door gespecialiseerde klinieken met een commercieel oogmerk, soms gevestigd in het buitenland. De beschikbare informatie over health checks gaat veelal over de voordelen.  Gezondheidstesten brengen echter in sommige gevallen ook risico’s met zich mee en het is belangrijk dat mensen zich daar van bewust  zijn. Onlangs ontwikkelde de KNMG de brochure ‘Preventief medisch onderzoek. Wel of geen gezondheidscheck?’ met informatie over wat een preventief medisch onderzoek precies is en wat de voor- en nadelen zijn. De brochure geeft antwoord op veel voorkomende vragen. De brochure is bedoeld voor iedereen die erover denkt om een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren. 

  Complete informatieverstrekking van belang

  Health checks kunnen  zinvol zijn. Maar omdat aanbieders over het algemeen weinig aandacht besteden aan de nadelen van health checks, is het belangrijk dat consumenten volledig geïnformeerd zijn voordat ze een health check (laten) doen. Op die manier kunnen ze een bewuste keus maken. 

  Brochure downloaden

  De brochure ‘Preventief Medisch Onderzoek, wel of geen gezondheidscheck’ is te downloaden op de website van de KNMG en via thuisarts.nl.

  Zelfevaluatie aanbieders
  Voor aanbieders/uitvoerders van Preventief Medisch Onderzoek is op de website van de KNMG een zelfevaluatieformulier geplaatst.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Louis Reijnierse ook geridderd

  Het kon niet op vandaag: ook klinisch chemicus dr. Louis Reijnierse is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, o.m. vanwege zijn verdiensten voor het Rode Kruis, de Bloedbank en de Trombosedienst. Deze plechtigheid voltrok zich in zijn woonplaats Leiderdorp. 

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Noyons Stipendia 2015

  Maar liefst 17 aanvragen voor een stipendium van €15.000 kreeg het bestuur van de Noyons stichting in de afgelopen weken te verwerken. Met hulp van de Wetenschapscommissie, die een voorselectie maakte, zijn uiteindelijk 3 aanvragen gehonoreerd. De gelukkigen zijn:

  • Development and validation of a digital droplet PCR panel for the detection of clinical relevant mutations in circulating tumor DNA in Non-Small-Cell-Lung-Carcinoma (NSCLC), ingediend door dr. D. van den Broek, NKI/AVL Amsterdam

  • Ontwikkeling van een massaspectrometrie gebaseerde test voor parallelle kwantificering van urine TIMP-2 en IGFBP7 voor vroegdetectie van acute nierschade,  ingediend door dr. C.M. Cobbaert, LUMC Leiden
    

  • Diagnose van vitamine B12 deficiëntie door middel van de bepaling van intracellulair vitamine B12 concentraties in erythrocyten met behulp van UPLC-MS/MS methode, ingediend door prof. dr. G.S. Salomons, VUmc Amsterdam

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Abstractprijzen 2015

  Tijdens het Voorjaarscongres in Veldhoven heeft de Wetenschapscommissie 4 abstractprijzen uitgereikt. In de categorie klinisch was de prijs voor het abstract " High levels of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 from vitamin D supplementation in preterm infants" van N. Ooms, H. van Daal, A.M. Beijers, P. Gerrits, B. Semmekrot en J.M.W. Van Den Ouweland, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen.

   

  In de categorie Analytisch was de prijs voor het abstract "Interferentie van monoclonale antilichaam therapie op bloedtransfusie serologie: een complexe zaak" van M. Oostendorp, J.J. Lammerts van Bueren, P. Doshi, I. Khan, T. Ahmadi, P.W.H.I. Parren, W.W. van Solinge en K.M.K. de Vooght, UMC Utrecht.

   

   

  In de categorie Bedrijfsvoering waren er 2 prijzen, voor: "Kwantificering van proteinurie via de smartphone; van gezondheidszorg naar zorg voor goede gezondheid!" van R.L. Smeets, M. Velikova, E.P.L.M. De Grouw, P.J.F. Lucas en J.D. Oosting, Radboudumc Nijmegen

   

  en voor "Assessing the cost-effectiveness of point-of-care testing for patients with symptoms suggestive of ACS in primary care: a threshold analysis" van M.J. Moesker, L.M.G. Steuten, M.M.A. Kip en R. Kusters, UTwente/Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Ellen Kuiper-Kramer krijgt prof. J.G.G. Borst Prijs

  De prof.dr. J.G.G. Borst Prijs is een bijzondere onderscheiding die maar zelden wordt uitgereikt aan iemand die bijzonder heeft bijgedragen aan het verbeteren van de communicatie tussen arts en klinisch chemicus. De prijs is op 16 april jl. uitgereikt aan dr. Ellen Kuiper-Kramer vanwege haar alom gewaardeerde klinisch ondersteunende werkzaamheden op het gebied van de hemato-oncologie. In haar dankwoord kwam tot uiting hoezeer haar hart ligt bij de zorg voor de patiënt. Laudatio Borstprijs 2015.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws