Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Noyons stipendia 2016

  Het bestuur van de Noyons stichting kreeg in de afgelopen weken 12 aanvragen voor sipendia te verwerken. Met hulp van de Wetenschapscommissie, die een voorselectie maakte, zijn uiteindelijk 3 aanvragen gehonoreerd. De gelukkigen zijn:
  Prof. dr. Ron van Schaik et al, EMC, met het project "Cell-free DNA as a new, minimally invasive and sensitive Biomarker for the early detection of Heart Transplant Rejection".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dr. Annemieke Heijboer et al, VU-MC, met het project "Ontwikkeling en validatie van een LC-MS/MS methode voor het meten van Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23)".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dr. Marjan Wouthuyzen, dr. Anneke Muller Kobold et al, UMCG, met het project "Synoviaal calprotectine als innovatieve snel-test in de diagnostiek naar prothese gerelateerde gewrichtsinfecties".

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Wetenschapsprijs voor de 3e maal naar het AMC

  Wie de jaarlijkse Wetenschapsprijs Klinische Chemie wint, zal dat weten ook. Een prijs van groot gewicht, die de winnaar niet alleen dwingt om met de auto naar het Voorjaarscongres te komen, maar het jaar daarop óók. Om hem terug te brengen zodat de volgende winnaar, eveneens veroordeeld tot het met de auto komen om hem op te halen, enzovoorts...

  Het gevaarte heeft inmiddels een eigen karretje verkregen om van portier tot podium te geraken en vice versa. Zo zwerft deze denker niet op eigen gelegenheid door het land; om dit jaar van Maastricht via Papendal voor de 3e maal in zijn bestaan in het AMC in Amsterdam te belanden. Alwaar dr. Fred Vaz et al. met het artikel "Sodium taurocholate cotransporting polypeptide (SLC10A1) deficiency: Conjugated hypercholanemia without a clear clinical phenotype" gepubliceerd in Hepatology 2015, de hoogste impactfactor haalden. 

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Jonge Onderzoekerprijs 2016 voor dr. Hans Jacobs, Radboudumc

  Vanwege de belangrijke bijdrage die zijn werk levert aan de ontwikkeling van de laboratoriumgeneeskunde heeft het bestuur van de NVKC de Jonge Onderzoekerprijs 2016 toegekend aan dr. Hans F.M. Jacobs, werkzaam bij de afdeling laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen.

  Bij het in ontvangst nemen van de prijs gaf de laureaat een toelichting op de twee onderzoekslijnen die hij heeft opgezet. Met het monitoren van immuuntherapie bij kanker worden merkers onderzocht die “personalized medicine” van (experimentele) immuuntherapie mogelijk maken.  In de tweede onderzoekslijn wordt vooral gewerkt aan een verbeterde diagnostiek van monoklonale gammopathieën door bijvoorbeeld gebruik te maken van massaspectrometrie.

  De Jonge Onderzoekersprijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. De prijs is bedoeld als eerbetoon aan een jonge onderzoeker (jonger dan 41 jaar op het moment van uitreiken van de prijs), tenminste 2 jaar lid van de NVKC, voor belangrijke wetenschappelijke bijdragen op klinisch-chemisch gebied (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van diagnostiek, evaluatie van therapie of prognose, biochemisch onderzoek gebaseerd op klinische vraagstellingen of fundamenteel klinisch onderzoek) en dient als aanmoediging en steun om verder klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De Jonge Onderzoekersprijs, een bedrag van € 5.000, is de voortzetting van de vroegere Orthoprijs en wordt vanaf 2012 door de E.C. Noyons Stichting gefinancierd.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Prik! App van het UMC Utrecht wint Publieksprijs Klinische Chemie 2016

  Met behulp van een interactieve app leren kinderen spelenderwijs wat er gebeurt bij het prikken van bloed voor medisch onderzoek. Daardoor zijn ze minder angstig en verloopt de bloedafname een stuk soepeler. “Sympathiek, simpel, zeer van deze tijd, met een grote impact op kinderen en ouders en ook nog eens bewezen”, aldus de jury. Het project is bovendien heel eenvoudig overdraagbaar en uit te breiden. 

  Met recht kan gesteld worden dat het UMC Utrecht over het meest kindvriendelijke laboratorium van het land beschikt: in 2007 won dit lab ook al eens de publieksprijs, toen met de handwarmertjes die de vingerprik bij kinderen veel makkelijker maken. De app werkt alleen op smartphones en tablets en is hier te vinden http://www.hetwkz-kind.nl/prik-app/

  De Publieksprijs Klinische Chemie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en wordt twee jaarlijks uitgereikt aan een klinisch chemisch project dat aantoonbaar in positieve zin een grote impact heeft voor patiënten en/of hun omgeving.
  De inzendingen voor de editie 2016 zijn zeer divers van aard, elk van hoge kwaliteit, en waarin de jury het inspelen op de actualiteit als rode draad herkent. Daarmee wordt de toegevoegde waarde van klinisch chemische diagnostiek zichtbaar: veelzijdig en veel meer dan het aanleveren van alleen maar de uitslag van een onderzoek.

  De juryleden van de publieksprijs Klinische Chemie 2016 zijn Jacintha van Balen (NHG), Lianne Boesten (NVKC), Hugo van Kasteel (VWS), Vanessa Rompelberg (FMS), Anoushka Schut (VVD), Frits Voermans (DVN) .

  Alle inzendingen zijn te zien op http://www.nvkc.nl/achtergrondinformatie/publieksprijs-2016
  De prijs werd uitgereikt tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 14 april 2015 in Papendal.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • RIVM: voldoende kwaliteitsborging van in-huis ontwikkelde testen

  Het RIVM heeft in opdracht van IGZ onderzocht hoeveel in-huis ontwikkelde testen er worden gebruikt en of de kwaliteit van de testen voldoende wordt gewaarborgd. Daaruit blijkt dat ruim 1200 van deze testen worden gebruikt door 80 van de 122 laboratoria van ziekenhuizen en andere instellingen die aan het onderzoek hebben meegedaan. De testen worden soms ook voor andere partijen uitgevoerd, bijvoorbeeld voor andere ziekenhuizen als zij niet zelf de benodigde kennis of apparatuur in huis hebben.

  Er blijkt veel aandacht te zijn voor de kwaliteitsbewaking bij de ontwikkeling en bij het gebruik van de testen. Bijna alle testen zijn opgenomen in het kwaliteitssysteem van het laboratorium waar ze worden gebruikt, waardoor wordt gewaarborgd dat de test de juiste uitslag geeft. Het kwaliteitssysteem voldoet bovendien aan de geldende richtlijn en norm. Het rapport is te vinden op de website van het RIVM

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend

  Het beoordelingskader voor herregistratie van artsen in het BIG-register is gepubliceerd. Dit stuk geeft duidelijkheid over de eisen voor herregistratie van basisartsen. Deze helderheid was nodig omdat de positie van bepaalde soorten artsen onduidelijk was.

  Het beoordelingskader beschrijft verschillende werkzaamheden waarbij wordt aangegeven of ze kunnen meetellen voor herregistratie. Het gaat om onder meer de werkzaamheden van artsen die werken met patiëntmateriaal. Hierover zegt het beoordelingskader het volgende: "Werkzaamheden waarbij artsen expliciete verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren of superviseren van onderzoeken en beoordelen van lichaamsmateriaal van patiënten en op basis daarvan adviezen geven, mogen meetellen voor herregistratie. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van bloedproducten. Deze werkzaamheden vallen immers binnen het deskundigheidsgebied van de arts en hebben directe invloed op de gezondheid van de individuele patiënt".

  Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaren te herregistreren in het BIG-register. Herregistratie geschiedt op basis van werkervaring, zoals bovenstaand omschreven of op basis van  scoling. Omdat de scholing voor artsen nog onvoldoende geregeld was, heeft de minister recent de verplichting tot herregistratie met een jaar (t/m 31 december 2017) uitgesteld.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Reactie NVKC op Volkskrant artikel Bloedwaardentest

  Onderstaand de volledige reactie van de NVKC op het artikel dat vandaag in De Volkskrant is verschenen.

  De wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch chemici, NVKC, herkent de ontwikkeling dat consumenten eigen keuzes maken ten aanzien van hun gezondheid en zonder tussenkomst van een arts hun bloedwaarden laten bepalen. Een ontwikkeling die niet tegen te houden is. Maar dan moet de kwaliteit van de diagnostiek van begin tot eind wel in orde zijn. Dat begint al met de reden van aanvraag, vervolgens de bloedafname, bewaarcondities en transport, de meting zelf, de uitslag, de rapportage en uiteindelijk de interpretatie. Als er in dat hele proces met ook maar één schakel iets verkeerd gaat, heeft de uitslag van een test geen waarde of betekenis en kan dit zelfs risico’s voor de consument opleveren.
  Laboratoriumdiagnostiek is een onbeschermd gebied: op dit moment kan iedereen in Nederland zonder kennis van zaken een medisch laboratorium beginnen en bloedonderzoek aanbieden tegen een willekeurig tarief. De NVKC is al jaren zonder resultaat in gesprek met de minister van VWS om dit te reguleren door wettelijke eisen te stellen aan medische laboratoria én de professionals die daar werkzaam zijn, om zo de consument- en patiëntveiligheid te garanderen.

  De NVKC heeft naar aanleiding van deze publicatie contact gezocht met het betreffende laboratorium en opheldering gevraagd over de geschetste situatie.  Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en betrokkene heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor Bloedwaardentest.nl met onmiddellijke ingang te beëindigen.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Bestuur en Bureau van de NVKC wensen u een Mooi Nieuw Jaar!

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • In memoriam Istvan Vermes

  Recent bereikte ons het droevige bericht van het heengaan van prof. dr. Istvan Vermes. Hij overleed afgelopen zaterdag te Pécs (Hongarije) op de leeftijd van 69 jaar.  Istvan was vanaf 1987 – 2012 werkzaam als arts/klinisch chemicus op het laboratorium van Medisch Spectrum Twente te Enschede. Vanaf 1999 was hij hoogleraar Laboratoriumgeneeskunde aan de Universiteit van Budapest, vanaf 2001 hoogleraar Klinische Fysiologie aan de Universiteit Twente, en vanaf 2004 tevens hoogleraar Moleculaire Diagnostiek aan de Universiteit van Pécs (Hongarije). Door deze enorme staat van dienst werd hij in 2007 benoemd tot lid van de Hongaarse Academie van Wetenschappen. Istvan was actief binnen de NVKC en is o.a. geruime tijd lid geweest van de Wetenschapscommissie, de Redactiecommissie van het tijdschrift, de Werkgroep LWBA (endocrinologie) en van het Concilium Clinicum Chemicum. We moeten nu een gedreven onderzoeker en markante persoonlijkheid missen. 

  Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden en allen die hem dierbaar waren.
  Bestuur NVKC
  Claudia-Pronk-Admiraal, voorzitter

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Behandeling ijzertekort kan beter

  Mensen met bloedarmoede als gevolg van ijzertekort hebben baat bij een lagere hoeveelheid ijzerpillen dan zij nu vaak krijgen voorgeschreven. In plaats van een tot driemaal per dag, lijkt het beter om slechts één ijzertablet per twee dagen te gebruiken. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers, waaronder hoogleraar experimentele klinische chemie Dorine Swinkels, in het vakblad Blood. Lees hier het bericht op NOS-website.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws