Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Noyons Stipendia 2017

  Het bestuur van de Noyons stichting kreeg in de afgelopen weken 10 aanvragen voor stipendia te verwerken. Met hulp van de Wetenschapscommissie, die een voorselectie maakte, zijn uiteindelijk 3 aanvragen gehonoreerd. De gelukkigen zijn:

  Prof. dr. Robert. de Jonge et al, VUMC, EMC, met het project "RNA profiling to predict mtx efficacy in rheumatoid arthritis"

  Dr. Janneke Ruinemans-Koerts et al,  Rijnstate, WUR, CWZ, met het project "BasoIIndirecte Basofiele Activatie Test (BAT) voor de diagnostiek van IgE-gemedieerde voedselallergieën"

  Dr. Annemieke Heijboer et al, AMC, met het project "Optimalisatie van de landelijke hielprik screening op adrenogenitaal syndroom (AGS)"

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Prijzen Lustrumcongres 2017

  Abstractprijzen:

  De abstractprijzen 2017 die tijdens het Lustrumsymposium in Scheveningen werden uitgereikt waren voor:

  Categorie Analytisch:
  "Development of a UPLC-MS/MS method for quantification of hepcidin in different anemic populations"
  door E.M.H. Schmitz, N.M. Leijten, D. van de Kerkhof, M.A.C. Broeren, J.L.J. van Dongen, L. Brunsveld, V. Scharnhorst uit MMC, CZE, TU Eindhoven.

  Categorie Bedrijfsvoering:
  "The cost-effectiveness of a personalized versus a standardized laboratory work-up in diagnosing the underlying cause of anemia in Dutch general practices"
  door M.M.A. Kip, A. Schop, S. Dekker, K. Stouten, H. Koffijberg, M.J. IIzerman, G.J. Dinant, M.D. Levin, R. Kusters uit TU Twente, ASZ, MUMC, JBZ.

  Categorie Klinisch:
  "Combined cardiac troponin T and I measurements quadruple the number of safe rule-outs for acute myocardial infarction with a single blood draw at presentation"
  door N. van Der Linden, K, Wildi, R, Twerenbold, T, Nestelberg, J, Boeddinghaus, P, Badertscher, M, Rubini Giménez, L.J.J. Klinkenberg, O. Bekers, A. Schoni, D. Keller, Z. Sabti, C. Puelacher, J. Cupa, L. Schumacher, N. Kozhuharov, K. Grimm, S. Shrestha, D. Flores Widmer, M. Freese, C. Stelzig, I. Strebel, O. Miro, K. Rentsch, B. Morawiec, D. Kawecki, W. Kloos, J. Lohrmann, S. Osswald, M.P. Van Dieijen-Visser, A.M. Mingels, T. Reichlin, S.J.R. Meex, C. Mueller uit resp. MUMC, Zwitserland, Spanje en Polen.

  Posterprijs:

  De meeste stemmen gingen naar deze poster:
  "NUMBER (Nederlandse UniforMe BEslisgrenzen en Referentieintervallen): National Reference Intervals and Decision Limits in the Netherlands using a big data approach"
  door N. Brouwer, W.P.J. den Elzen, M.H. Thelen, I.A. Haagen, C.M. Cobbaert

  Wetenschapsprijs:

  Deze prijs ging heen en weer naar het Laboratorium Genetische Metabole Zieken, Academisch Medisch Centrum Amsterdam. De eerste auteur was rechtstreeks aanwezig vanuit New York via een beeldverbindig, de laatste auteur nam de prijs in ontvangst en mocht het zware beeld mee terug nemen in een spliksplinternieuw karretje.
  "The Biochemistry and Physiology of Mitochondrial Fatty Acid β-Oxidation and Its Genetic Disorders"
  door S.M. Houten, S. Violante, F.V. Ventura, R.J. Wanders
  Gepubliceerd in Annual Review of Physiology 2016.

   

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Noyons Penning voor Dirk Bakkeren

  Vanwege zijn niet aflatende inzet voor de Vereniging heeft het bestuur van de NVKC aan dr. Dirk Bakkeren de Noyons Penning toegekend. De uitreiking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen 6 april 2017 tijdens het Lustrumcongres in het Kurhaus te Scheveningen. De verdiensten van Dirk liggen met name op het vlak van ICT en zijn talrijk: de website, LOINC, Wie-doet-wat-database... Lees hier het volledige laudatio.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Tweede Kamer voor keuzevrijheid glucosemeters door patiënt

  Een Kamermeerderheid wil diabetespatiënten zelf de best passende bloedsuikermeter uit laten zoeken, in plaats van het goedkoopste apparaat dat de zorgverzekeraar vaak standaard voorschrijft. De verzekeraars moeten die keuze dan respecteren. Deze week komt de PvdA bij het debat over de zorgbegroting met een voorstel om juist patiënten en hun zorgverlener online een geschikte glucosemeter te laten selecteren uit een lijst die de Diabetesvereniging Nederland DVN) aandraagt. Coalitiepartner VVD steunt dit plan.
  De contouren van het plan staan al beschreven in het Concept Consensusdocument "Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting"  waar ook de NVKC als inhoudsdeskundige en adviseur bij betrokken is. DVN heeft de steun van de politiek gezocht omdat niet alle betrokken partijen bij dit dossier op een lijn bleken te zitten. Meer informatie op de website van DVN.

  Het Concept  Consensusdocument ligt op dit moment voor commentaar bij de NVKC leden.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • IGZ: laboratoria moeten standaardprotocol gebruiken bij controle van glucosemeters

  In opdracht van de IGZ heeft het RIVM onderzoek gedaan naar bloedglucosemeters van patiënten. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het rapport "Blood glucose meters: Performance of devices on the Dutch market"

  Conclusies zijn onder meer dat de documentatie van de onderzochte meters tekortkomingen vertoont, dat ca 20% van de meters een afwijkend resultaat gaf ten opzichten van een laboratoriummeting en dat er aandacht moet zijn voor een juist gebruik van de meter door de patiënt.

  Omdat laboratoria verschillende criteria gebruiken bij het controleren van de meters zal IGZ bij de NVKC aandringen op een standaardisatie van het protocol dat laboratoria gebruiken bij de vergelijking van bloedglucosmetingen. Dit protocol is al in de maak.
  Lees hier het volledige persbericht van IGZ.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nieuwe EU regelgeving IVD: Nederlands succes

  Medio juni is de nieuwe IVD verordening vastgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement. Terwijl de huidige IVD regelgeving een Europese Richtlijn (Directive) betrof op basis waarvan elke lidstaat zijn eigen wetgeving moest maken, is de nieuwe regelgeving een zogenaamde Verordening (Regulation) wat inhoudt dat deze wetgevend is op Europees niveau. Er zal dus geen nieuwe Nederlandse wetgeving nodig zijn. Producten moeten vanaf 5 jaar na publicatie voldoen aan de nieuwe regelgeving. Mede dankzij de inspanningen van de NVKC in de persoon van dr. Marc Thelen, in nauwe samenwerking met EFLM en het Ministerie van VWS, zijn op een drietal punten aanzienlijke verbeteringen tot stand gekomen. Dit betreft o.a. de in-house testen, de lot-lot variatie en de risicokwalificatie. Lees meer daarover in de recente eNieuwsbrief.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • DVN uit zorgen over kwaliteit glucose teststrips

  Diabetesvereniging Nederland (DVN) luidt de noodklok over de kwaliteit van de teststrips die diabetespatienten gebruiken bij de zelfcontrole van hun bloedglucosegehalte. Het proces van fabricage tot eindgebruik wordt volgens DVN onvoldoende gecontroleerd waardoor tijdens opslag en vervoer van de strips van alles fout kan gaan met mogelijk verkeerde meetresultaten als gevolg. Het bericht is opgepikt door de Telegraaf

  Lees het persbericht van DVN 20160512 Zorgen om kwaliteit glucose teststrips.pdf

  De Diabetes Federatie Nederland geeft op haar website aan vertrouwen te hebben in de structurele aanpak die nu samen met alle stakeholders is opgezet. NVKC behoort tot deze stakeholders.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nuchter cholesterol prikken niet meer nodig

  Het blijkt nauwelijks uit te maken of de patiënt voor het bepalen van het lipidenprofiel nuchter is of niet. Dit stellen de European Artherosclerosis Society en de European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) In een gezamenlijke verklaring die vandaag verscheen in  het European Heart Journal. Dat is goed nieuws voor patiënten, laboratoria en dokters. Met name voor kinderen, diabetespatiënten, ouderen en werkenden is nuchter prikken een belasting. Sommige mensen zien er daarom zelfs vanaf. Het scheelt enorm in de ochtendspits bij de bloedafname wanneer mensen zich meer verdeeld over de dag kunnen melden. En dokters hoeven niet meer te twijfelen bij een niet nuchtere bepaling en de patiënt daarom laten terugkomen.   

  De auteurs van het artikel zijn tot deze conclusie gekomen na bestudering van een groot aantal internationale studies. Zij komen tevens met een aantal aanbevelingen over hoe te handelen bij (sterk) afwijkende waarden. Voor Nederland was prof.dr. Christa Cobbaert bij het project betrokken.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Pleidooi voor medisch dna-paspoort

  Geef elke Nederlander een medisch dna-paspoort. Dat kan veel ernstige bijwerkingen tijdens behandelingen en zelfs sterfgevallen voorkomen. Dat zeggen klinisch chemicus en hoogleraaar farmacogenetica Ron van Schaik van het Erasmus MC in Rotterdam en zijn Leidse collega Henk-Jan Guchelaar afgelopen zaterdag in de Volkskrant.  Bekende genetische afwijkingen hebben  invloed op allerlei veel gebruikte geneesmiddelen, zoals antidepressiva, antipsychotica, bloeddrukverlagers en pijnstillers.
  Anderen zien het niet zo'n vaart lopen, zo blijkt in het artikel. Volgens hen maken artsen in de huidige praktijk een deskundige inschatting op basis van leeftijd, geslacht, gewicht, levensstijl en etnische achtergrond van een patiënt.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Abstractprijzen 2016

  Tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC in Papendal werden de abstractprijzen uitgereikt.

  Categorie Analytisch:

  A. Mingels, E. Cardinaels, N. Broers, M.P. Van Dieijen-Visser, J. Kooman, O. Bekers, MUMC Maastricht, voor het abstract
  "Cardiac troponin T: smaller molecules in patients with end-stage renal disease than after onset of acute myocardial infarction"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Categorie Bedrijfsvoering:

  H.H. Van Rossum, H.Kemperman, NKI Amsterdam/UMCutrecht, voor het abstract 
  "Nieuwe methode voor het optimaliseren en valideren van lopende patiëntengemiddelden / moving average"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Categorie Klinisch:

  C.M. Gijsberts, H.M. Den Ruijter, D.P.V. De Kleijn, A.Huisman, M. Ten Berg, M. De Groot, R.H.A. Van Wijk, F.T W. Asselbergs, M. Voskuil, G. Pasterkamp, W.W. Van Solinge, I. E. Hoefer,  UMC Utrecht e.a., voor het abstract
  "Hematological Parameters Outperform Plasma Markers in Predicting Long-Term Mortality after Coronary Angiography"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Posterprijs

  Noviteit dit jaar was dat congresdeelnemers hun favoriete poster konden 'liken'. Het was voor iedereen even wennen, maar uteindelijk gingen de meeste duimen naar de poster van  M.M.G.J. Van Borren, N. Tel-Karthaus, R.W. Wulkan, M. Van Der Horst, P. Van T Sant, S.C. Endenburg, R. Vanderloo, L. Kemink, H. De Boer, en G.C.M. Kusters, JBZ Den Bosch e.a.,  getiteld "Plausibility check for thyroid function test results".

  Categorie: 
  NVKC Nieuws