Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • VHL Samenwerkingsprijs voor MUMC+

  Vandaag, 8 februari 2018, is tijdens de PAOKC Bloedtransfusie de VHL Samenwerkingsprijs uitgereikt aan het project "Snelle en juiste laboratoriummonitoring en behandeling van bloedingen m.b.v. tromboelastografie" van het MUMC Maastricht. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen klinische chemie, anesthesie en gynaecologie, dat inmiddels nationaal weerklank heeft gevonden maar ook internationale belangstelling heeft getrokken.  Voor de klinische chemie is dr. Yvonne Henskens trekker van dit project.

  Lees hier het het juryrapport.

   

  VHL staat voor Vereniging Hematologische Laboratoriumdiagnostiek. De Samenwerkingsprijs wordt eens per 2 jaar uitgereikt aan een project dat door middel van het delen van kennis zorgt voor synergie tussen laboratorium en kliniek en daardoor bijdraagt aan verbetering van patiëntenzorg.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Charlotte Teunissen hoogleraar Neurochemie VUmc

  Met ingang van 1 januari 2018 is dr. ir. Charlotte Teunissen benoemd tot hoogleraar Neurochemie binnen de afdeling Klinische Chemie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Hormoongala bij 70 jarige NVE

  De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie bestaat 70 jaar en viert dit met een 'Hormoongala' dat op 11 december a.s.zal plaatsvinden in Nieuwegein. Wat u die avond kunt verwachten: een geweldig driegangendiner - bijzondere optredens - én een veiling waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de zorg voor kinderen met een hormoonziekte. Daartoe presenteert de vereniging de speciale Hormoonstichting. Dat alles in een bij het gala passende muzikale omlijsting waar tal van artiesten en BN-ers belangeloos aan mee werken. Aanmelden kan -individueel of in groepen- op de website van de NVE,

  Opgroeien met Hormonen

  Julian komt met zijn ouders naar de spoedpoli. Hij is pas 8 dagen oud. Zijn hielprikonderzoek was niet in orde, iets met hormonen. Dat klinkt helemaal niet goed, zal het behandelbaar zijn, kan hij oud worden? Het zal duidelijk zijn dat deze ouders een enorme schok te verwerken hebben. Julian blijkt te veel mannelijk hormoon te maken en te weinig cortisol. Gelukkig wel behandelbaar, maar hij zal zijn hele leven hormonen moeten blijven slikken, op controle gaan, bloedonderzoek laten doen en zijn omgeving wijzen op de risico’s die zijn ziekte met zich meebrengt.

  Wat zou het fijn zijn als er meer bekendheid komt over de hormoonziekten die met de hielprikscreening kunnen worden opgespoord. Hoe fijn is het dat ouders weten dat het om een behandelbare aandoening gaat. Weten dat je kind normaal kan opgroeien met een hormoonziekte. De Stichting van de NVE zal initiatieven, die erop gericht zijn om het leven met een hormoonziekte te veraangenamen, van harte ondersteunen. De eerste bijdragen zullen besteed worden aan het nationaal operationeel maken van steroidhormoon bepalingen in speeksel. Dan is bloedonderzoek niet meer nodig en hoeven kinderen niet meer elke 3 maanden geprikt te worden. 

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nieuwe database: welke medicatie interfereert met welk laboratoriumonderzoek?

  Deze nieuwe database biedt een overzicht van de literatuur over veel voorkomende geneesmiddel-testinteracties met een adviestekst. Het beoordelen van laboratoriumtesten door zorgverleners moet hierdoor worden vereenvoudigd. Deze database wordt uitgebreid en onderhouden door leden van de NVKC Werkgroep Geneesmiddel-testinteracties. De database is vooralsnog alleen toegankelijk voor NVKC leden. Alle meldingen voor interacties die nog niet staan beschreven zijn welkom!

  Inname van medicatie kan laboratoriumuitslagen op verschillende manieren beïnvloeden. Kennis en juiste interpretatie van deze geneesmiddel-testinteracties is van belang voor de voorschrijvend arts, de apotheker en de laboratoriumspecialist klinische chemie. Enerzijds kunnen laboratoriumuitslagen een aanwijzing zijn voor bijwerkingen of toxiciteit van geneesmiddelen, anderzijds kan het gebruik van geneesmiddelen een aanleiding zijn voor een foutieve interpretatie van testuitslagen. Van alle ziekenhuisopnames wordt 5-12% veroorzaakt door geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen. Regelmatig worden in het klinisch chemisch laboratorium afwijkende testuitslagen van patiënten gezien zonder dat daarvoor een duidelijke verklaring vanuit het ziektebeeld kan worden gegeven. Er kunnen zich grote diagnostische en therapeutische problemen voordoen als de behandeling wordt gebaseerd op een uitslag van het laboratoriumonderzoek zonder rekening te houden met de eventuele invloed van het medicatiegebruik. Verkeerde diagnose, onterechte behandeling en onnodig vervolgonderzoek kunnen het gevolg zijn.
  Een extreem voorbeeld van het gevaar van geneesmiddel-testinteracties zijn de foutief verhoogde glucosewaarden die kunnen ontstaan bij CAPD patiënten doordat sommige teststrips glucose niet van andere suikers (bijvoorbeeld icodextrine, maltose) kunnen onderscheiden. Het onterecht toedienen van insuline heeft in een aantal gevallen een fatale afloop tot gevolg gehad.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Radboudumc bundelt alle aanvragen voor diagnostiek

  Met het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek is er nu één front office en 24-uurs laboratorium voor alle aanvragen voor diagnostiek. Voor negen laboratoria van vijf afdelingen is de monsterontvangst en de basis/spoeddiagnostiek samengebracht in één centrale faciliteit: Apotheek, Genetica, Laboratoriumgeneeskunde (Hematologie, Klinische Chemie, Medische Immunologie, Translationeel Metabool), Medische Microbiologie en Pathologie (incl. Lab Tumorgenetica).  De gespecialiseerde diagnostiek blijft plaatsvinden in de achterliggende gespecialiseerde laboratoria van de verschillende afdelingen. Het streven is om binnen 1 uur, 24/7, alle patiëntgebonden diagnostiek beschikbaar te hebben. Lees meer over alle noviteiten op de afdelingswebsite.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Polikliniek Farmacogenetica in ErasmusMC

  Medicatie voor psychiatrische patiënten heeft vaak bijwerkingen of blijkt niet effectief. Het is vaak zoeken naar het juiste medicijn en de juiste dosering per individu. De genetische aanleg van patiënten kan een rol spelen in het omzetten en afbreken van medicatie. Daarom heeft het ErasmusMC voor patiënten die beginnen met psychiatrische medicatie een speciale polikliniek geopend. Hier wordt de dosering van de medicatie vastgesteld op basis van hun DNA-profiel.

  De poli past in het streven van het Erasmus MC om te komen tot 'personalized medicine': effectievere zorg met minder bijwerkingen, dus een veiligere behandeling.  

  Initiatief
  De polikliniek Farmacogenetica is een initiatief van de afdelingen Klinische Chemie, prof. Yolanda de Rijke en prof.dr. Ron van Schaik, en Psychiatrie (prof. Witte Hoogendijk). De poli wordt gehouden door dr. Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog. Vooralsnog betreft het een proef tot eind december 2017.

  Lees hier meer.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nieuwe uitgave Consumentenbond: "Mijn labwaarden"

  De Consumentenbond heeft een handzaam boekje uitgebracht onder de titel "Mijn labwaarden".
  Inhoud:

  • uitleg over de meest uitgevoerde testen en bijbehorende referentiewaarden
  • overzicht van meest geteste vitaminen en mineralen en effecten op de gezondheid
  • verklaring van gangbare afkortingen en vaktermen.

  Voor de inhoudelijke controle tekenden de collegae dr. Mark Schellings en dr. Andrei Tintu. In het boek is tevens een pagina over de NVKC opgenomen met een verwijzing naar de mogelijkheid om vragen te stellen.

  Meer info op de betreffende Consumentenbondpagina

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • IFCC Medal voor dr. Cas Weykamp

  In 2017 reikt de IFCC voor het eerst de "Medals voor Outstanding Service" uit aan diegenen die zich internationaal op het hoogste niveau verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde. Tot de genomineerden behoorde dr. Cas Weykamp o.m. vanwege zijn inspanningen voor wereldwijde standaardisatie van HbA1c. Met genoegen kunnen we melden dat Cas deze penning op 22 oktober a.s. in Durban in ontvangst mag nemen.

   

   

  Dat moment is inmiddels gepasseerd. Het is onze oud-voorzitter en national representative Hans Janssen wel toevertrouwd om daar vervolgens een Hollands feestje van te maken.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • SIDN subsidie voor Labchain

  Het pilotproject Labchain van dr. Steven Meex (MUMC) en Norbert Schmidt (ddq.nl)  heeft een pioniersubsidie van het SIDNfonds verworven. Door middel van zgn. blockchain technologie worden ziekenhuislaboratoria digitaal aan elkaar verbonden waardoor zij patïentgegevens veilig en decentraal kunnen uitwisselen, te beginnen met laboratoriumuitslagen. Uiteindelijk doel is een platform te bieden voor het veiliger communiceren van elektronische patiëntgegevens.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Farmacogenetica op KNMP congres

  Farmacogenetica stond centraal in het 175 jarig jubileum congres van de KNMP in Beatrix theater in Utrecht afgelopen week. Meer dan 1400 apothekers weten nu alles over farmacogenetica! Voor 360 apothekers is door het Erasmus MC een DNA paspoort gemaakt. Een aantal hiervan is in een workshop mede verzorgd door prof. dr. Ron van Schaik (anoniem) besproken...


   

  Zie voor meer informatie de website van de KNMP

  Categorie: 
  NVKC Nieuws