Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Consultatieronde Nederlandse Labcodeset

  Na jarenlange voorbereiding worden er nu steeds belangrijkere stappen gezet om uitwisselbaarheid van laboratoriumgegevens mogelijk te maken. Met het oog op verregaande gevensuitwisseling tussen zorgorganisaties, instanties en patiënten, zeker met verdere ontwikkeling van PGO’s en portalen moeten gestructureerde gegevensuitwisseling ook geborgd zijn en blijven. De NVKC Commissie AICT is druk bezig om de Nederlandse Labcodeset op basis van LOINC en SNOMED verder te complementeren en valideren. De totale NL Labcodeset bestrijkt de klassieke klinische chemie, hematologie, immunologie, stolling, farmacie/toxicologie en medische microbiologie. De Nederlandse Labcodeset is gevormd en wordt gevalideerd door experts van de NVKC  en NVMM i.s.m. met taal- en dataexperts van Nictiz.  De NL Labcodeset is reeds beschikbaar via https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts en bevat nu 2600 gevalideerde codes, inclusief een in SNOMED gecodeeerd materiaal èn de in Nederland te gebruiken voorkeurseenheid!. Dit zal de komende weken nog groeien naar ongeveer 6900 codes.

  De Commissie AICT heeft samen met de NVMM, Nictiz en het RIVM een advies opgesteld voor het Informatieberaad Zorg (VWS) m.b.t. deze laboratorium-uitwisselingsstandaard. Het document staat open voor consultatie om zo de vragen/issues  te kunnen inventariseren. Op grond hiervan zal uiteindelijk besloten worden of deze bouwstenen voor goede uitwisseling  van labinformatie te kunnen garanderen zal worden opgenomen in de basisinfrastructuur. Dit zal dan op korte termijn resulteren in een verplichte inrichting in onze zorgsystemen. Het advies is te vinden op de webpagina van het Informatieberaad. Daar staat ook aangegeven hoe u kunt reageren.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Diagnosefouten verdienen meer aandacht

  Bij het terugdringen van vermijdbare schade en sterfte was er tot nog toe weinig aandacht voor diagnosefouten als oorzaak. Het is tijd dat daarin verandering komt, want diagnostiek is tegenwoordig risicovoller dan het medicatieproces. Dit betogen een eental specialisten, waaronder dr. Maarten ten Berg, klinisch chemicus un het UMCU, in Medisch Contact van 24 mei jl.

  Lees hier het artikel

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Kennisagenda Klinische Chemie gepubliceerd

  Tijdens het afgelopen voorjaarscongres heeft de Werkgroep ZOEKK (ZOrgEvaluatie Kennisagenda Klinische chemie) de Kennisagenda Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde overhandigd aan NVKC voorzitter Marc Elisen.

  De Kennisagenda beschrijft het proces en de uitkomst van de zoektocht naar kennishiaten binnen het vakgebied. Het resultaat is een top 10 van onderzoeksvragen die in de komende jaren aangepakt gaan worden.  Daartoe is in de Kennisagenda ook het bestaande onderzoekspotentieel in kaart gebracht.

  Tot de top 10 aan kennishiaten behoren ondermeer de diagnostische waarde van HbA1c bij verdenking op diabetes, de veiligheid en effectiviteit van DOAC gebruik en subgroep afhankelijke referentie intervallen van testen (bijvoorbeeld bij kinderen en ouderen).

  Een permanente Commissie Zorgevaluatie binnen de NVKC gaat de onderzoekstrajecten begeleiden.
  Download hier de digitale versie van de Kennisagenda

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Publieksprijs 2018 voor project Bernhoven “Transfusie in de Traumahelikopter”

  Patiënten met ernstig bloedverlies na een ongeval krijgen al in de traumahelikopter een bloedtransfusie toegediend. Met dit project wint het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Ziekenhuis Bernhoven te Uden de Publieksprijs Klinische Chemie 2018.

  “Een levensreddende toepassing in een levensbedreigende situatie. Knap dat de mensen van Bernhoven wet- en regelgeving hebben weten om te draaien in het voordeel van de patiënt en daar belangrijke partners in mee kregen. Al 3 van de 4 Lifeliners hebben dit aan boord. Groningen, waar blijven jullie? En het perspectief is natuurlijk dat ook de ambulance, wanneer geïndiceerd, zo’n kit meeneemt. Onderzoek ook dat traject!" Aldus de jury, die aan alle inzenders voor de prijs wel een opdracht mee te geven had..

  Deze inzendingen zijn hier te zien te zien. De  jury van deze editie van de publieksprijs werd gevormd door Jacintha van Balen (NHG), Lianne Boesten (NVKC), Huib Cense (FMS), Josine van der Kraan (Patiëntenfederatie) en Judith Tielen (VVD).   

  De Publieksprijs Klinische Chemie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een klinisch chemisch project dat aantoonbaar in positieve zin een grote impact heeft voor patiënten en/of hun omgeving.

  De prijs werd uitgereikt door klinisch chemicus dr. Harry de Wit, in zijn functie als bestuurslid van de Nederlandse Vereninging van Bloedtransfusie, aan dr. Jart Diris van KCL Bernhoven tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 12 april 2018 in Papendal.

  (foto Marcel van Berkel)

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Noyons Stipendia 2018 naar Leiden en Amsterdam

  Het bestuur van de Noyons stichting kreeg in de afgelopen maanden 11 aanvragen voor stipendia te verwerken. Met hulp van de Congrescommissie, die een voorselectie maakte, zijn uiteindelijk 2 aanvragen gehonoreerd. De gelukkigen zijn:

  L.R. Ruhaak en C.M. Cobbaert, LUMC,  met het project "Development of a mass spectrometry based test for plasma antithrombin and its molecular forms: paving the way for Precision Medicine"
   
  en   

  R. de Jonge et al, VUmc/Reade,  met het project "Dried blood spot analysis of methotrexate (polyglutamates) as a potential marker for methotrexate levels in erythrocytes: the next step in therapeutic drug monitoring at home".

   
  De stipendia werden uitgereikt tijdens het NVKC voorjaarscongres op 13 april te Papendal.
   
  (foto Marcel van Berkel)
  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Jonge Onderzoekerprijs 2018 voor Steven Meex

  Vanwege de belangrijke bijdrage die zijn werk levert aan de ontwikkeling van de laboratoriumgeneeskunde heeft het bestuur van de NVKC de Jonge Onderzoekerprijs 2018 toegekend aan dr. Steven J.S. Meex, werkzaam op de afdeling Algemene Klinische Chemie en Hematologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

  Bij het in ontvangst nemen van de prijs gaf de laureaat een toelichting op twee aspecten van zijn werk, nl. de onderzoekslijn op het gebied van cardiac markers en de innovatieve app 'Labtracker'.

  De Jonge Onderzoekersprijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. De prijs is bedoeld als eerbetoon aan een jonge onderzoeker (jonger dan 41 jaar op het moment van uitreiken van de prijs), tenminste 2 jaar lid van de NVKC, voor belangrijke wetenschappelijke bijdragen op klinisch-chemisch gebied (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van diagnostiek, evaluatie van therapie of prognose, biochemisch onderzoek gebaseerd op klinische vraagstellingen of fundamenteel klinisch onderzoek) en dient als aanmoediging en steun om verder klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De Jonge Onderzoekersprijs, een bedrag van € 5.000, is de voortzetting van de vroegere Orthoprijs en wordt vanaf 2012 door de E.C. Noyons Stichting gefinancierd. Lees hier het juryrapport.

  (foto Marcel van Berkel)

  .

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Prijzen Voorjaarscongres 2018

  De Abstractprijzen die tijdens het NVKC Voorjaarscongres op 13 april werden uitgereikt waren voor:

  Categorie Analytisch
  "Simultaneous measurement of nine thyroid hormone metabolites by LC-MS/MS in serum"
  door
  R.M.S. Jongejan, M.E. Meima, R.E.A. Van Heerenbeek, K.Y. Dorst, T. Luider, T.J. Visser, R.P. Peeters,  Y.B. De Rijke. ErasmusMC.

  Categie Bedrijfsvoering
  "Procalcitonin testing to guide antibiotic treatment duration in intensive care patients with sepsis: a trial-based cost-effectiveness analysis relates an increased survival rate to a minimal impact on costs"
  door M.M.A. Kip, J.A. Van Oers, M.W. Nijsten, M.J. IJerman, H. Koffijberg, R. Kusters. Utwente, ETZ, UMCG, JBZ.

  Categrorie Klinisch
  ""Inactief" actief vitamine B12 door lachgas gebruik".
  door
  H.M Hamer, S.G Heil , R. de Jonge, M.Riemersma, H. C Weinstein, M.M.L. Deckers.
  OLVG, ErasmusMC, VUmc.

   

  Op de foto v.l.n.r Hans van Pelt (vz. Congrescommissie), Henrike Hamer en Michelle Kip.

  De Posterprijs viel dit jaar samen met een van de juryprijzen, want de deelnemers kozen uit de posters ook voor ""Inactief" actief vitamine B12 door lachgas gebruik". als de beste.

   

  Voor het eerst zijn zijn bestaan ging de wisseltrofee voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs naar Leiden. Op basis van de nieuwe criteria koos de jury voor

  "Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism"  gepubliceerd in  N Engl J Med. 2017Jun 29;376(26):2534-2544 met Wendy den Elzen van de Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum in een hoofdrol. Lees hier het Juryrapport.

  (fotografie Marcel van Berkel).

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Zoektocht naar de kankertest; EFLM doet mee

  In de Volkskrant van 24 februari 2018 een artikel over de jarenlange zoektocht naar biomarkers die kanker in een vroegtijdig stadium kunnen opsporen en waarom dit maar niet lukt. Aan het woord o.a. enkele sprekers van het NVKC Lustrumcongres 2017: Tom Würdinger, Patrick Bossuyt en hoogleraar klinische chemie Christa Cobbaert (LUMC). Een pleidooi voor meer samenwerking tussen onderzoekers/instituten en tegen verkeerde prikkels.

  Lees hier het volledige artikel

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nieuw uitwisselingsproject EFLM

  De Europese Federatie voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (EFLM) is gestart met een nieuw project: "Exchange of practical knowledge and skills in Laboratory Medicine", kortweg EFLMLabX.

  The aim of this project is:

  •  to create a database of medical laboratories, which are ready to offer additional practical education and training for skills in practice and research science in a different field of Laboratory Medicine.
  • to create links between the medical laboratories and European Specialists in Laboratory Medicine searching for training so that Specialists can:
   o achieve higher level of experience on different field of laboratory diagnostics;
   o share the knowledge and experience among practice in different lab-institution;
   o expand contacts between experts;
   o get the opportunity to be part of a team research and writing scientific papers;
   o get the opportunity to find new potential co-workers.

  Lees hier meer informatie

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • FNT eert Henk Adriaansen met Jordanpenning

  Op 8 februari jl. heeft dr. Henk Adriaansen uit handen van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) de Jordanspenning ontvangen. Deze penning wordt uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de FNT. De verdiensten van Henk liggen op het bestuurlijke en educatieve vlak, daarnaast is hij mede verantwoordelijk voor de Kunst van het doseren, de standaard voor het doseren van patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken. 

  De penning is vernoemd naar prof. Jordan, internist en oprichter van de eerste trombosedienst in Nederland. De prijs bestaat uit een kristallen plaquette met daarin gegraveerd de naam van de ontvanger alsmede de datum van uitreiking.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws