Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Stijging testosteron door cash in handen is onzin

  Door bankbiljetten in handen te hebben, zou de testosteronspiegel bij mannen stijgen en daarmee de spiermassa. Die claim werd door de Volkskrant afgelopen zaterdag als onzin bestempeld, Mede door toedoening van collega dr. Annemieke Heijboer van het VUmc.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Wetenschaps- en Innovatieprijs NVKC naar nationaal multicenter onderzoek

  Kersverse aios klinische chemie bij het LUMC dr. Linda Henricks ontving voor de publicatie van het artikel DPYD genotype-guided dose individualisation of fluoropyrimidine therapy in patients with cancer: a prospective safety analysis, gepubliceerd in Lancet Oncol 2018;19 (11):1459-1467 de Wetenschaps- en Innovatieprijs Klinsche Chemie 2018/9. Lees in het Juryrapport waarom. Als kers op de taart werd bekend gemaakt dat de NVKC deze pubicatie heeft ingezonden voor de Wetenschaps- en Innvovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten.

   

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Noyons stipendia 2019 naar Leiden en Limburg

  Dit jaar waren er 2 Noyons stipendia te verdelen over maar liefst 16 indenzingen van pilotprojecten. De Congrescommissie heeft het bestuur van de Noyons stichting hierin geadviseerd. De stipendia gaan naar:

  • LUMC voor het project ctDNA in de follow up van gemetastaseerd prostaat carcinoom van Bart Ballieux, Christa Cobbaert et al.

   

   

   

  • MUMC/Zuyderland  voor het project Big data en machine learning voor snelle identificatie van hoog-risico patiënten op de spoedeisende hulp van William van Doorn, Patricia Stassen, Floris Helmich, Otto Bekers en Steven Meex. Met dit project wonnen zij al een paar minuten eerder de Posterprijs.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Abstract- en Posterprijs Voorjaarscongres 2019

  Tijdens het NVKC Voorjaarscongres in Papendal vorige week zijn de traditionele prijzen uitgereikt.

  De Congrescommissie heeft besloten de Abstractprijs toe te kennen aan:

  Rutger Hengeveld (AMC), Monque Albersen (VUmc) et al, voor het abstrarct getiteld
  A novel mutation in SERPINA7 affects binding of T4 to thyroxin-binding globulin

  De congresdeelnemers kozen als beste poster:
  Big data and machine learning for rapid identificationof high risk patients at the emergency department
  van William van Doorn, Otto Bekers en Steven Meex (MUMC)

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Marc Thelen benoemd tot hoogleraar Kwaliteit in Medische Laboratoriumzorg

  De Radboud Universiteit heeft per 1 maart 2019 klinisch chemicus en SKML directeur Dr. Marc Thelen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in medische laboratoriumzorg'.

  Marc Thelen werkt als klinisch chemicus en medisch manager van het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium van Amphia Breda. Daarnaast is hij directeur van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

  Doel van de leerstoel is om een impuls te geven aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek middels onderzoek, onderwijs en benutting van netwerken. Daarbij zal de relatie tussen de meetbaarheid van de analytische kwaliteit van laboratoriumbepalingen en de medische beslissingen die (mede) op basis van hun uitkomst worden genomen centraal staan.

  De vooraanstaande positie van de SKML in de wereld van de analytische kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek, gecombineerd met de enorme schat aan data in de SKML database en de inbedding van Thelen in (inter)nationale netwerken rondom kwaliteitszorg bieden uitstekende mogelijkheden om die ambities waar te maken.

  De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • LEES hier de Visie 2025

 • "Meer onderzoek naar relatie tussen agressie en antidepressiva nodig"

  Dat zegt klinisch chemicus en hoogleraar farmacogenetica Ron van Schaik in een uitzending van EenVandaag op 19 februari jl. naar aanleiding van een recente rechtszaak. Met DNA-onderzoek kan mogelijk vastgesteld worden of en in welke mate iemand te maken krijgt met (ernstige) bijwerkingen van antidepressiva.  Lees hier het hele verhaal.

   

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Informatieberaad Zorg erkent Nederlandse Labcodeset

  Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Hiervoor is een goed beheerde Nederlandse Labcodeset onmisbaar. Zorgverleners en onderzoekers kunnen elkaar met deze codeset begrijpen en zij kunnen de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Het is dan ook goed nieuws dat het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset erkent als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De beheerorganisaties (NVKC, NVMM, Nictiz en het RIVM), tekenden op dinsdag 19 februari 2019 de overeenkomst.

  Nederlandse Labcodeset
  De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor de communicatie (digitale uitwisseling van gegevens) tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland en mogelijk ook daarbuiten. Het gaat om codes voor bijvoorbeeld bloed, hemoglobine, vitale kenmerken, infecties, micro-organismen of resistentiepatronen. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uit te wisselen.

  Versnelde gegevensuitwisseling in bestrijding antibioticaresistentie
  Nederland is koploper in het tegengaan en bestrijden van antibioticaresistentie. Onlangs kwam in het nieuws dat Nederland de antibioticaresistentie onder controle heeft. Om deze positie te behouden en ons te wapenen tegen de snelle opkomst van antibioticaresistentie in andere landen, investeerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanzienlijk in een verbeterde en versnelde uitwisseling van de gegevens. De NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), expertisecentrum Nictiz en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelden hiervoor Eenheid van Taal in antibioticaresistentie, directe informatie-uitwisseling met een gestandaardiseerde set van labcodes op basis van de Nederlandse Labcodeset. Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel waarbij structureel gebruik gemaakt wordt van de Nederlandse Labcodeset. Wanneer eind 2020 alle laboratoria zijn aangesloten, ontstaan ook mogelijkheden om op andere terreinen gebruik te maken van de Nederlandse Labcodeset. Zoals voor de aanvragen van huisartsen of voor het uitbesteden van onderzoek aan andere labs.

  Meer informatie
  De beheersorganisatie van de Nederlandse Labcodeset bestaat uit vier organisaties:

  • De NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en NVMM zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
  • Nictiz ondersteunt het beheer vanuit hun terminologiecentrum.
  • Het RIVM ondersteunt het beheer en het gebruik van de Nederlandse Labcodeset vanuit het belang voor de volksgezondheid.

  Het bestuur van de NVKC is zeer ingenomen met dit resultaat en dankt de Commissie AICT voor haar bijzondere inspannnigen in dezen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Genetisch onderzoek voorkomt ernstige bijwerkingen chemo

  Het aantal kankerpatiënten dat ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt door het veelgebruikte chemomedicijn 5-FU kan drastisch omlaag door alle patiënten vooraf genetisch te testen en daarna eventueel de dosis aan te passen. Nederlands onderzoek onder elfhonderd patiënten in zeventien ziekenhuizen levert daarvoor nu het definitieve bewijs. Dit berichtte De Volkskrant op 2 januari jl. Klinisch chemicus en hoogleraar Farmacogenetica aan het Erasmus MC prof. dr. Ron van Schaik werkte mee aan het onderzoek dat werd gepubliceerd in The Lancet Oncology met als eerste auteur kersverse aios klinische chemie Linda Henricks (LUMC). Download het volledige artikel Henricks et al. - DPYD genotyping - Lancet Oncol 2018.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NHG publiceert standpunt Farmacogenetica

  Onlangs heeft de NHG het standpunt Farmacogenetica gepubliceerd. Hierin wordt besproken wat farmacogenetica is, en voordelen en limitaties geduid: wanneer de huisarts farmacogenetic het beste aan kan vragen, hoe de huisarts dit kan doen en hoe de resultaten dienen te worden geinterpreteerd.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws