Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 39 Fysisch-chemische en functionele eigenschappen van lipoprote´nen in relatie tot cardiovasculaire ziekten
Categorie
Trefwoord 1
Trefwoord 2
Omschrijving In deze onderzoekslijn worden de fysisch-chemische (samenstelling, vorm en grootte, oxydatiestatus) en functionele (anti-oxidatieve en anti-inflammatoire) eigenschappen van LDL en HDL onderzocht. Daarnaast worden markers van oxidatieve stress (o.a. isoprostanen, oxysterolen, malondialdehyde) bestudeerd. De focus van het onderzoek ligt op de relatie tussen (post-prandiale veranderingen van) eigenschappen van lipoprote´nen en oxidative stress markers en prevalentie en incidentie van cardiovasculaire ziekten.
Onderzoeksleider laboratorium Dr. T.(Tom) Teerlink
Mede-onderzoeksleiders Dr. P.G. Scheffer, Afd Klinische Chemie, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Instituut Amsterdam UMC locatie VUmc Amsterdam
Periode 1-1997 - 1-2010
Projecten