Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 13 Farmacogenetica (Erasmus MC)
Categorie Analytisch f. Moleculaire biologie
Trefwoord 1
Trefwoord 2
Omschrijving Interindividuele variatie in het metabolisme van geneesmiddelen is een probleem in de hedendaagse geneeskunde. Deze variatie kan deels worden verklaard door de genetische achtergrond van het individu. Geneesmiddelmetabolisme kan bestaan uit oxidatie- en/of conjugatie-reacties. De cytochroom P450 familie is betrokken bij het oxidatieve metabolisme en bestaat uit verscheidene subfamilies, waarvan CYP2D6, CYP2C en CYP3A de belangrijkste zijn. CYP2D6 betrokken bij het metabolisme van 25%, en CYP3A bij het metabolisme van 60% van alle voorgeschreven geneesmiddelen.

Van veel van deze enzymen komen genetische varianten voor in de bevolking die coderen voor enzymen met verlaagde activiteit: voor CYP2D6 is 5-10% van de westerse bevolking een Poor Metabolizer (twee inactieve CYP2D6 allelen). Deze mensen lopen risico op overdosering. Wanneer overdosering (toxiciteit) of onderdosering (effectiviteit) ernstige gevolgen heeft voor de patiŽnt, kan screening op genetische polymorfismen ter voorspelling van geneesmiddelmetabolisme een waardevolle benadering zijn. Anderzijds kan bij probleemgevallen (patiŽnten die bij een standaarddosering ongewoon hoge of lage plasmaspiegels hebben) een genetische oorzaak worden aangetoond of uitgesloten.

Ons onderzoek richt zich op het aantonen van klinische relevantie van farmacogenetische bepalingen. Zwaartepunten van dit onderzoek zijn transplantatie/immunosuppressie, kanker (chemotherapie), psychiatrie, anasthesiologie en virologie. Naast het cytochroom P450 systeem wordt ook de genetisch polymorfe UDP-glucuronosyltransferases (o.a. UGT1A1), N-acteyl transferases (o.a. NAT2), drug transporters (P-glycoproteine/MDR-1/ABCB1, ABCG2, cMOAT) en methyltransferases (TMPT) onderzocht.
Onderzoeksleider laboratorium Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik
Mede-onderzoeksleiders
Instituut Erasmus MC Rotterdam
Periode 11-1998 - 1-2099
Projecten