Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Wie Doet Wat Database 3.0

Speciële bepalingen uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria in Nederland.

Zoek op bepalingnaam of LOINC-code:
Gehele lijst  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

70 bepalingen gevonden die voldoen aan 'Medlon BV Locatie Medisch Spectrum Twente' | DIenstverleningsovereenkomst

11-Desoxycortisol [mol/volume] in serum of plasmabloed
17-Hydroxyprogesteron [mol/​volume] in serum of plasmabloed
5-Hydroxyindolacetaat/kreatinine [molaire ratio] in 24-uurs urine24 uurs urine
5-Hydroxyindolacetaat/kreatinine [molaire ratio] in urineportie urine
Alfa-thalassemie gendeletie panel [aanwezigheid] in bloed m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA-bloed
Aluminium [mol/​volume] in dialyse vloeistofdiverse vloeistoffen, dialysaat, water enz.
Aluminium [mol/volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum
Anti Mullerse hormoon [massa/volume] in serum of plasmaserum
Arsenicum [mol/​volume] in urineurine
Ascorbaat [mol/volume] in serum of plasmaEDTA plasma
C-peptide [mol/​volume] in serum of plasma serum of heparineplasma
Cadmium [mol/​volume] in bloedEDTA-volbloed
Calcidiol [mol/volume] in serum of plasmaserum
Calprotectine [massa/​massa] in feces feces
CD3+​CD4+​ (T4 helper) cellen/​CD3+​CD8+​ (T8 suppressor cellen) cellen [# ratio] in bloedEDTA-bloed
Chroom [mol/​volume] in serum of plasma Heparine plasma of serum
Chroom/kreatinine [molaire ratio] in urineochtendurine
Cortisol.vrij [mol/tijd] in 24-uurs urine24-uurs urine
CYP2C19 genmutatie-analyse in bloed m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA-bloed
CYP2D6 genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA-bloed
Erytropoetine [eenheden/volume] in serum of plasmaserum
F2 gen c.20210G>A [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA-bloed
F5 gen p.R506Q [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA-bloed
Factor VIII activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestcitraatplasma
Flavine adenine dinucleotide [mol/volume] in bloedheparinebloed
Groeihormoon [eenheden/volume] in serum of plasmaserum/heparine plasma
Hemoglobine electroforese panel in bloedEDTA-bloed
HFE genmutaties [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA-bloed
HLA typering voor coeliakie panel in bloed m.b.v. moleculaire genetische methodeEDTA-bloed
HLA-B27 [aanwezigheid] m.b.v. probe & target amplificatiemethodeEDTA-bloed
Homocysteïne [mol/​volume] in serum of plasma EDTA-plasma
Homovanillaat/​kreatinine [molaire ratio] in 24-uurs urine24 uurs urine
Homovanillaat/kreatinine [molaire ratio] in urineportie urine
IJzer [mol/tijd] in 24-uurs urine24 uurs urine
Insuline [eenheden/​volume] in serum of plasma serum/ heparineplasma
Kobalt [mol/​volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum
Kobalt/​kreatinine [molaire ratio] in urineochtendurine
Koper [mol/​volume] in serum of plasma Heparine plasma of serum
Koper [mol/tijd] in 24-uurs urine24 uurs urine
Kwik [mol/​volume] in bloedEDTA-volbloed
Kwik [mol/volume] in 24-uurs urine24 uurs urine
Lood [mol/​tijd] in 24-uurs urine24 uurs urine
Lood [mol/​volume] in bloedEDTA-volbloed
Mangaan [mol/​volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum
Melatonine [massa/volume] in speekselspeeksel
Metanefrine/kreatinine [molaire ratio] in 24-uurs urine24 uurs urine
Metanefrine/kreatinine [molaire ratio] in urineportie urine
Methylmalonaat [mol/​volume] in serum of plasmaserum of plasma (EDTA,heparine)
Nikkel [mol/​volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum
Normetanefrine/kreatinine [molaire ratio] in 24-uurs urine24 uurs urine
Normetanefrine/kreatinine [molaire ratio] in urineportie urine
Pancreas elastase [massa/​massa] in feces faeces
Proteïne C gemeten/​normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een chromogene methodecitraatplasma
Proteïne S.vrij Ag gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. immunologische methodecitraatplasma
Pyridoxaal-5-fosfaat [mol/volume] in bloedheparinebloed
Seleen [mol/volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum
Sexhormoon bindend globuline [mol/volume] in serum of plasmaserum
Steenanalyse panelnier, gal-, blaassteen
Steroïdprofiel panel - 24-uurs urineurine
Steroïdprofiel panel - urineurine
Steroïdprofiel panel in serum of plasmabloed
Testosteron [mol/​volume] in serum of plasmaserum
Thallium [mol/​tijd] in 24-uurs urine24 uurs urine
Thallium [mol/​volume] in bloedEDTA-volbloed
Thiaminepyrofosfaat [mol/volume] in bloedheparinebloed
Vanillylmandelaat/​kreatinine [molaire ratio] in 24-uurs urine24 uurs urine
Vanillylmandelaat/kreatinine [molaire ratio] in urineportie urine
von Willebrand factor (vWf) Ag gemeten/​normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een immunologische methodecitraatplasma
Zink [mol/​tijd] in 24-uurs urine24 uurs urine
Zink [mol/​volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum

 


Vragen over de database kunt u richten aan Dirk Bakkeren.