Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

PPO database

Doelstelling

Met de PPO database beoogt de WetenschapsCommissie inzicht te krijgen in de kenmerkende en bijzondere activiteiten van de Nederlandse Klinische Chemische laboratoria. NVKC-leden en de NVKC-gelederen kunnen gebruik maken van de PPO database voor diverse doeleinden, zoals voor promotie van het vakge- bied, beleidsvorming, bevordering van samenwerking, afstemming en communicatie tussen en met laboratoria, inspiratie voor onderzoeksinitiatieven, kandidaatstelling voor prijzen, het werven van sprekers voor congressen, symposia etc.Tevens hoopt de Commissie dat inzicht wordt verkregen in de financiering van klinisch chemisch onderzoek.

De database genereert voorts jaarlijks een totaaloverzicht van de publicaties der leden.

De database is een initiatief van de Wetenschapscommissie van de NVKC. De redactie van de database wordt ook door de commissie gevoerd.

Opdat ook derden kennis kunnen nemen van omvang en reikwijdte van het klinisch chemisch vakgebied is de database doorzoekbaar op het publieke deel van de website.Alleen leden die zijn ingelogd, kunnen zaken toevoegen of bewerken. Handleiding PPO Database.