Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Motto en missie

NVKC: voorop in veilige en verantwoorde laboratoriumdiagnostiek voor U!

De NVKC wil als wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten:

  • zich maximaal inzetten voor verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de individuele patiëntenzorg
  • het wetenschapsdomein van de klinische chemie verbreden en verdiepen
  • nieuwe generaties van laboratoriumspecialisten optimaal voorbereiden op hun toekomstige rol in het zorgproces
  • nieuwe generaties artsen zo goed mogelijk voorbereiden op een optimaal gebruik van laboratoriumdiagnostiek
  • een uitdagende werk/leeromgeving bieden voor nieuwe generaties
    laboratoriummedewerkers/analisten.

Visie Laboratoriumgeneeskunde en Klinische Chemie 2025