Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek Bestuur

Dr. A.B. Mulder
Dr. W.P. Oosterhuis
Prof.dr. D.W. Swinkels