Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL) bestuur

Prof.dr.ir. Y.M.C. Henskens, voorzitter
Dr. M.P. Zijlstra, penningmeester
Dr. D. Meijer
Dr. A.B. Mulder
Dr. I.C.A. Munnix
Dr. J. Slomp
Dr. A.K. Stroobants, lid NVKC
Dr. J.J. Zwaginga, lid NVcH