Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

Landelijke Gebruikersraad Sanquin

Dr. R.C.R.M. Vossen, voorzitter
Dr.ing. M.P.G. Leers
Dr. G.A.E. Ponjee, plaatsvervangend lid
Prof.dr. V. Scharnhorst
Dr. J. Slomp, NVKC/VHL vertw.