Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

Landelijke Gebruikersraad Sanquin

Dr. R.C.R.M. Vossen, voorzitter
Dr.ing. M.P.G. Leers
Dr. G.A.E. Ponjee, plaatsvervangend lid
Prof.dr. V. Scharnhorst
Dr. J. Slomp, NVKC/VHL vertw.