jan
18
2024
Jaarbeurs, Beatrix Utrecht

PAOKC Hemostase

Ieder klinisch chemisch laboratorium verricht een pakket aan hemostase diagnostiek. Vanwege de vaak acute medische noodzaak worden testen 24/7 cito aangevraagd. Daarnaast bestaat er bijzondere diagnostiek die kan helpen bij specifieke vraagstellingen op het gebied van bloedings- of tromboseneiging. Wegens de complexiteit worden klinisch chemici regelmatig geconsulteerd over stollingsdiagnostiek. Dat nieuwe therapieën vaak gepaard gaan met diagnostische uitdagingen, blijkt zeker uit wat er momenteel gaande is op het gebied van stollingsbevordering en antistolling. We nemen u graag mee in de uitdagingen van de huidige hemostase diagnostiek, nieuwe ontwikkelingen en klinische interpretatie van dit snel ontwikkelende en spannende vakgebied.